TIN MỚI

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Thi công chức bằng hình thức trắc nghiệm để giảm thiểu tiêu cực

loading...

Ngày 24/3, trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình thừa nhận, những năm gần đây việc tổ chức thi tuyển công chức từng bước được đổi mới, cải tiến nhưng vẫn còn không ít hạn chế. Trước tình hình này, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp, trong đó có thi tuyển công chức theo phương thức trắc nghiệm trên máy tính.
Trong kỳ thi đầu tiên do Bộ Nội vụ tổ chức thí điểm mới đây, máy tính đã tự chọn đề trong khoảng 400 đề thi chuẩn bị sẵn, máy tính tự quản lý thời gian thi, tự chấm điểm bài thi. Thí sinh biết ngay kết quả sau khi làm bài và tự xác định trúng tuyển hay không. Thí sinh trúng tuyển hay trượt đều cảm thấy thoải mái và hài lòng vì đều cảm nhận được sự công bằng, minh bạch.
Qua kỳ thi này, Bộ Nội vụ đánh giá thi trắc nghiệm trên máy vi tính là xu hướng tích cực, cần nghiên cứu, triển khai trong các cơ quan nhà nước, bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch hơn, đánh giá đúng năng lực trình độ người dự thi, tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí tổ chức, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra, nâng cao chất lượng kỳ thi.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để đến năm 2015, 100% cơ quan ở Trung ương, 70% cơ quan ở địa phương ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, xây dựng một nền công vụ phục vụ nhân dân, phục vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là việc lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó Bộ Nội vụ mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, sự hưởng ứng của nhân dân để đảm bảo sự nghiệp cải cách chế độ công vụ, công chức thành công.
"Hiện nay vẫn còn quá sớm để nói rằng đây là một hình mẫu để tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước, song với kết quả, thành công ban đầu, có thể khẳng định phương thức thi này sẽ góp phần thực hiện tốt hơn mục tiêu cải cách chế độ công vụ, công chức", Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nói.
Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành, các cấp, khẩn trương bổ sung hoàn thiện ngân hàng đề thi theo các lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động công vụ.
Thi công chức bằng hình thức trắc nghiệm để giảm thiểu tiêu cực
  • Tiêu đề : Thi công chức bằng hình thức trắc nghiệm để giảm thiểu tiêu cực
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 10:57:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top