TIN MỚI

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Văn bản triệu tập cán bộ văn hóa 29/11/2013

loading...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Văn bản triệu tập cán bộ văn hóa 29/11/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn bản triệu tập cán bộ văn hóa 29/11/2013
Số: 8617/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triệu tập lớp tập huấn cán bộ văn hóa
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương;
- Các trường phổ thông Dân tộc nội trú
         


Thực hiện chương trình công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn cán bộ làm công tác văn hóa trong các sở giáo dục và đào tạo, các trường Dự bị đại học, các trường Phổ thông dân tộc nội trú năm 2013. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức qua mạng (phổ biến nội dung học tập), kết hợp diễn đàn và một buổi trực tuyến (để thảo luận và tổng kết). Thời gian thực hiện từ ngày 16-25/12/2013. Nội dung cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục đích, yêu cầu
         - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tổ chức chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ cho các cán bộ phụ trách công tác văn hóa tại các cơ sở giáo dục và nhà trường nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng và góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.
         - Tạo điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệp giữa các cán bộ của các sở giáo dục và đào tạo, các trường dự bị đại học dân tộc, trường phổ thông dân tộc nội trú trong cả nước.
         - Triển khai đầy đủ, chất lượng nội dung các hoạt động văn hoá, văn nghệ khối các trường năm học 2013-2014, hướng tới Hội thi Văn hóa thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc được tổ chức vào năm 2014.
2. Nội dung:
- Hướng dẫn phương pháp khai thác, dàn dựng, biên đạo các chương trình văn hóa, văn nghệ cho từng hoạt động, phù hợp đối tượng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại các nhà trường trong điều kiện thực tế hiện nay;
- Hướng dẫn hát dân ca trong nhà trường;
- Hướng dẫn tổ chức trò chơi dân gian trong trường học;
- Tập huấn tổ chức công tác tư vấn tâm lý trong trường học;
3. Thời gian:

          - Ngày 16/12/2013: Tải bài giảng, tài liệu, nội dung tập huấn lên website Bộ: http://taphuan.moet.edu.vn.

- Từ ngày 16-20/12/2013 các học viên tập trung xem clip bài giảng và tài liệu về các nội dung tập huấn. Sau khi nghiên cứu, cần đặt câu hỏi tới báo cáo viên gửi về qua email: vdbinh@moet.edu.vn .

- Ngày 25/12/2013: Tổ chức buổi trao đổi thông tin, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên và tổng kết lớp tập huấn trực tuyến hoặc qua diễn đàn (forum) trên cổng thông tin điện tử (sẽ có thông báo sau).

4. Đối tượng:
Cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách văn hóa - tư tưởng trong các sở giáo dục và đào tạo, các trường Dự bị đại học, trường phổ thông Dân tộc nội trú thuộc các cấp học trên toàn quốc.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo
          - Có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường dân tộc nội trú để cử cán bộ tham gia lớp tập huấn trên.
          - Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức cho các học viên tham dự buổi trao đổi trực tiếp tổng kết qua diễn đàn/ trực tuyến vào ngày 25/12/2013.
          2. Đối với các các trường Dự bị đại học, trường phổ thông Dân tộc nội trú
          - Thông báo và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách văn hóa - tư tưởng tham dự đầy đủ, chất lượng lớp tập huấn.
- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức cho các học viên tham dự buổi trao đổi trực tiếp tổng kết qua diễn đàn/ trực tuyến vào ngày 25/12/2013.
Ghi chú:
Mọi chi tiết xin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. (Đ/c Vũ Đức Bình, ĐT/Fax: 0438694984; 0975393699).


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Vụ GDDT, Vụ GDTrH (để ph/h);
- Lưu: VP, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 (đã ký)
 
Ngũ Duy Anh

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top