TIN MỚI

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Ngành khoa học thư viện

loading...

Cử nhân Khoa học Thư viện học gì và làm gì?

Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Khoa học Thư viện nhằm đào tạo nhân lực thư viện có trình độ lý luận và năng lực thực hiện, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin.
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Khoa học Thư viện phải đạt được các yêu cầu sau:

Về kiến thức:
 • Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ thư viện học và các ngành khoa học liên quan.
Về kỹ năng:
  Ngành khoa học thư viện
 • Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện: Xây dựng và phát triển nguồn tin; Tổ chức kho và bảo quản tài liệu; Xử lý thông tin – tài liệu; Tổ chức bộ máy tra cứu; Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện; Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin; Marketing, quảng bá hình ảnh thư viện; Hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp nói và viết; Cẩn thận; Kỹ năng học tập suốt đời.
 • Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh ở trình độ C.
Về thái độ:
 • Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện. Có đạo đức nghề thư viện, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và với người sử dụng thư viện.
Về vị trí, khả năng công tác:
Thực thi các công đoạn tổ chức hoạt động và quản lí trong một cơ quan thông tin – thư viện.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Thư viện học có thể làm việc ở:
 • Các Trung tâm học liệu (Learning Resource Center), Cơ quan thông tin – thư viện của các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu;
 • Hệ thống thư viện các trường phổ thông, thư viện quân đội;
 • Hệ thống thư viện công cộng.
 • Trong các cơ sở đào tạo (làm giảng viên giảng dạy thông tin – thư viện tại các Trường Cao đẳng, Đại học…);
 • Trong các công ty, doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực thông tin – thư viện (kinh doanh và cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị thư viện: máy tính, cổng từ, camera, mã vạch…);
 • Trong thư viện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án…;
 • Trong các công ti, doanh nghiệp khác (đặc biệt là mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ): các công việc liên quan tới tin học văn phòng, quản trị mạng máy tính…;
 • Trong các cơ quan văn hoá, các mô hình câu lạc bộ văn hoá – nghệ thuật, điểm bưu điện văn hoá…;
 • Trong các cơ quan lưu trữ, bảo tàng.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
 • Học thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước
 • Tham gia nghiên cứu khoa học về thư viện
 Tổng hợp
Ngành khoa học thư viện
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top