TIN MỚI

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Các ngành khối C tại Hà Nội

loading...
Vài năm gần đây các chuyên ngành đào tạo khối C mới được mở ra thu hút rất nhiều thí sinh quan tâm. Với 3 môn: Văn - Sử - Địa, các chuyên ngành khối C đòi hỏi sinh viên cần có những đặc tính cần mẫn và đam mê nhất định.

Các ngành khối C tại Hà Nội
Dưới đây là danh sách tổng hợp các trường đại học đào tạo khối C tại Hà nội mời các em học sinh tham khảo.

*Chú ý: Vì dữ liệu ngành học khối C khá lớn. Phiền các em băn khoăn ngành học khoi C đặt câu hỏi sau mỗi bài viết

(Mẹo tìm kiếm: dùng tổ hợp Ctrl + F và gõ ngành học, trường học tương ứng)
DKS. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội C D380101 Luật
DDN. Trường Đại học Đại Nam C D360708 Quan hệ công chúng
DLX. Trường Đại học Lao động - Xã hội (Đào tạo tại cơ sở Hà Nội) C D760101 Công tác xã hội
DNV. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội C D320202 Khoa học thư viện

C D340406 Quản trị văn phòng

C D320303 Lưu trữ học

C D340404 Quản trị nhân lực

C D310205 Quản lý nhà nước

C D220342 Quản lý văn hóa

C D320303 Lưu trữ học

C D340404 Quản trị nhân lực

C C340406 Quản trị văn phòng

C C380201 Dịch vụ pháp lý

C C340404 Quản trị nhân lực

C C220342 Quản lý văn hoá

C C220342 Quản lý văn hoá

C C320202 Khoa học thư viện

Trường Khối Ngành
DNV. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội C C320303 Lưu trữ học

C C340406 Quản trị văn phòng

C C340407 Thư ký văn phòng

C C380201 Dịch vụ pháp lý

C C340404 Quản trị nhân lực
DPD. Trường Đại học Dân lập Phương Đông C D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C D340406 Quản trị văn phòng

C D220113 Việt Nam học
DQK. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội C D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C D310205 Quản lý nhà nước

C C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
DTL. Đại học Thăng Long C D760101 Công tác xã hội

C D220113 Việt Nam học
HBU. Trường Đại học Hòa Bình C D360708 Quan hệ công chúng

C C360708 Quan hệ công chúng
LAH. Đại học Trần Quốc Tuấn (Tên quân sự: Trường Sỹ Quan Lục Quân 1)-Thi ở phía Bắc C D860230 Quân sự cơ sở

C C860230 Quân sự cơ sở
LAS. Đại học Trần Quốc Tuấn - Tên quân sự: Trường Sỹ Quan Lục Quân 1 (Thi ở phía Nam) C
Quân sự cơ sở

C
Quân sự cơ sở
LBH. Đại học Nguyễn Huệ - Tên quân sự: Trường Sỹ Quan Lục Quân 2 (Thi ở phía Bắc) C C860230 Quân sự cơ sở

C D860210 Quân sự cơ sở
LDA. Trường Đại học Công Đoàn C D310301 Xã hội học

C D760101 Công tác xã hội

C D380101 Luật

Trường Khối Ngành
LPH. Trường Đại học Luật Hà Nội C D380101 Luật

C D380107 Luật kinh tế
NNH. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội C D310301 Xã hội học
QHL. Khoa Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội) C D380101 Luật học
QHS. Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc Gia Hà Nội) C D140217 Sư phạm Ngữ Văn

C D140218 Sư phạm Lịch sử
QHX. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) C D310401 Tâm lý học

C D340401 Khoa học quản lí

C D310301 Xã hội học

C D220301 Triết học

C D310201 Chính trị học

C D760101 Công tác xã hội

C D220330 Văn học

C D220320 Ngôn ngữ học

C D220310 Lịch sử

C D320101 Báo chí

C D320201 Thông tin học

C D320303 Lưu trữ học

C D220213 Đông phương học

C D220212 Quốc tế học

C D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C D220104 Hán Nôm

C D310302 Nhân học

C D220113 Việt Nam học

Trường Khối Ngành
QHX. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) C D340406 Quản trị văn phòng

C D360708 Quan hệ công chúng
SPH. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội C D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh

C D220113 Việt Nam học

C D760101 Công tác xã hội

C D140217 Sư phạm Ngữ Văn

C D140218 Sư phạm Lịch sử

C D140219 Sư phạm Địa lý

C D140205 Giáo dục chính trị

C D140204 Giáo dục công dân

C D550330 Văn học

C D140203 Giáo dục đặc biệt

C D310201 Chính trị học (sư phạm Triết học)

C D140114 Quản lí giáo dục
TDD. Trường Đại học Thành Đô C C340406 Quản trị văn phòng

C C320202 Khoa học thư viện

C D340406 Quản trị văn phòng

C C220113 Việt Nam Học

C D220113 Việt Nam Học
VHH. Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội C D320402 Kinh doanh xuất bản phẩm

C D320202 Khoa học thư viện

C D320201 Thông tin học

C D320305 Bảo tàng học

C D220340 Văn hóa học

Trường Khối Ngành
VHH. Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội C D220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

C D220342 Quản lí văn hóa

C D220110 Sáng tác văn học

C D220113 Việt Nam học

C C220342 Quản lý văn hoá

C C320202 Khoa học thư viện

C C220113 Việt Nam học
ZNH. Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (Thi ở phía Bắc ) C D320101 Báo Chí

C D320202 Khoa học thư viện
ANH. Học viện An Ninh Nhân Dân C D860102 Điều tra trinh sát

C D860104 Điều tra hình sự

C D310202 Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước

C D380101 Luật học

C D380101 Luật (hệ dân sự)
BPC. Học Viện Biên Phòng (Đào tạo cao đẳng cho quân đội) C C860206 Biên phòng
BPH. Học viện Biên Phòng (Thi ở phía Bắc) C D860206 Biên phòng

C C860206 Biên phòng
BPS. Học viện Biên phòng (Thi ở Phía Nam) C D860206 Biên phòng
CSH. Học viện Cảnh sát Nhân dân C D860102 Điều tra trinh sát

C D860104 Điều tra hình sự

C D860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

C D860108 Kỹ thuật hình sự

C D860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

C D860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự

Trường Khối Ngành
CSH. Học viện Cảnh sát Nhân dân C D380101 Luật

C D380101 Luật
HBT. Học viện Báo chí và Tuyên truyền C D310301 Xã hội học

C D220301 Triết học

C D310101 Kinh tế

C D220310 Lịch sử

C D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

C D310201 Chính trị học

C D760101 Công tác xã hội

C D320401 Xuất bản

C D320101 Báo chí

C D360708 Quan hệ công chúng

C D320110 Quảng cáo

C D310206 Quan hệ quốc tế
HCH. Học viện Hành chính (cơ sở phía Bắc) C D310205 Quản lí nhà nước
HPN. Học viện Phụ nữ Việt Nam C D760101 Công tác xã hội
HTN. Học viện Thanh Thiếu niên C D760102 Công tác thanh thiếu niên

C D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

C D760101 Công tác xã hội
HVQ. Học viện Quản lý Giáo dục C D140114 Quản lí giáo dục

C D310403 Tâm lí học giáo dục

Tags: Các ngành học khối C, ngành học khối C tại hà nội, Trường nào đào tạo khối C tại hà nội, khối C gồm những ngành gì, tìm hiểu ngành khối C, tìm hiểu các khối thi, tìm hiểu về khối c, ngành khối c, các ngành khoi c...
huongnghiep24h
Các ngành khối C tại Hà Nội
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top