TIN MỚI

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Tỷ lệ chọi các trường đại học khu vực Miền Nam

loading...
Tỷ lệ chọi các trường ĐH khu vực miền Nam


I. Tỷ lệ chọi trường Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan năm 2014 là 2.350 chỉ tiêu.
Trường CĐ Tài chính - Hải quan nhận được trên 6.500 hồ sơ ĐKDT. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/2,77. Ở năm 2013, tỷ lệ trọi của trường này công bố là 1/36. Năm 2012 tỉ lệ chọi thấp hơn đôi chút và được phân chia ngành cụ thể!


II. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM năm 2014 là 2.750 chỉ tiêuSo với năm 2013 chỉ tiêu tuyển sinh tăng khá nhiều. 
Số hồ sơ ĐKDT năm 2014 là 13.755
Tỷ lệ chọi Đại học Ngân hàng năm 2014 là: 1/5

Tỷ lệ chọi chi tiết theo chuyên ngành trường ĐHNH TP.HCM
Ngôn ngữ anh: 1/8
Luật kinh tế: 1/5
Nhóm ngành kinh tế kinh doanh và quản lý: 1/5
Tài chính ngân hàng 1/0,86 (hệ cao đẳng)
Ở năm 2013. Theo nghiên cứu sưu tầm của huongnghiep24h.net vào khoảng 1/1,28. Năm 2012 là 1/9,7

III. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2014 là 9500Tăng 2800 chỉ tiêu so với năm 2013. Năm 2014 trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận được 35.843 hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành bậc ĐH. Theo đó, ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là công nghệ thực phẩm với 1/11. Trong khi đó, một số ngành có "tỷ lệ chọi" thấp gồm: Công nghệ kỹ thuật nhiệt 1/1,2; Tài chính ngân hàng 1/1,5…  

 Tỉ lệ chọi ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2014 1/4.48
Năm 2013 tỷ lệ chọi của trường Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh là 1/7,0 và năm 2012 là 1/9,4

IV. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014 là 1350
Hồ sơ Đăng ký dự thi ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014 tăng 1000 so với năm 2013. Năm 2014 trường nhận được 7826 bộ hồ sơ.  
Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/6.11, trong đó ngành kỹ thuật hình ảnh có tỷ lệ chọi cao nhất 1/14 (560 hồ sơ/40 chỉ tiêu)
Năm 2013 ty le choi trường này là 1/5,4 và năm 2012 là 1/4,8

V. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM năm 2014 là 5100. 
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2014 nhận được 13.250 hồ sơ (giảm khoảng 500 hồ sơ so với năm 2013).
Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 ĐH Công nghệ TPHCM1/2.59
Tỷ lệ chọi Đại Học Công Nghệ TPHCM năm 2012  là 1/1.07. Năm 2011 có cao hơn đôi chút không đáng kể

VI. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 là 3950.  
Trường ĐH Bách khoa năm 2014 nhận được 10553 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn 5000 bộ.Tỷ lệ chọi dự kiến năm 20141/2.67Xem tỷ lệ chọi cụ thể theo ngành học trường ĐHBK - ĐHQG TP.HCM  
Tỷ lệ chọi Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2013 là 1/3.2 (theo số người đến thi) Năm 2012, tỉ lệ chọi của trường là 1/3.8
 
VII. Tỷ lệ chọi trường Đại Học Kinh Tế - Luật - Đại Học Quốc Gia TPHCM Năm 2014 là 1300. Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2014 nhận được 6.554 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn 3.500 hồ sơ so với năm 2013. Tỷ lệ chọi trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM năm 2014 là 1/5.04.Xem tỷ lệ chọi cụ thể theo ngành học trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM
Tỷ lệ chọi Đại Học Kinh Tế - Luật - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2013 
Tỷ lệ chọi năm 2013 là 1/7.96. Năm 2012 cao hơn một chút không đáng kể

VIII. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2014 là 4000.
Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm 2014 là 14.201.
Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/3.55 .
Tỷ lệ chọi Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2013 là 1/2.9. Năm 2012 là 1/4.23

IX. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2014 là 2700. 
Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.Hồ Chí Minh năm 2014 nhận được 18749 hồ sơ.
Tỷ lệ chọi năm 2014 đối với ĐH là 1/6.94 
Xem tỷ lệ chọi cụ thể theo ngành học trường ĐH CNTP TP.Hồ Chí Minh:
Tỷ lệ chọi Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2013
Tỷ lệ chọi năm 2013 là 1/10.85. Năm 2012 tỷ lệ chọi trường này có thấp hơn so với năm 2013 không đáng kể

X. Tỷ lệ chọi trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM 
năm 2014 là 2850. Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn năm 2014 nhận được 12950 hồ sơ,
Tỷ lệ chọi năm 2014 trường này là 1/4.54


XI. Tỷ lệ chọi trường trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia TPHCM  
Năm 2014 là 3400. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2014 có số hồ sơ ĐKDT là 14.418 hồ sơ.  
Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/4.24Tham khảo thêm tỷ lệ chọi Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2013:


XII. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2014 là 3760.
Năm 2014 có 12793 hồ sơ đăng kí dự thi tại trường. Tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/3.4.
Tỷ lệ chọi Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2013
Năm 2013, trường có 17221 số người đến dự thi. Tỷ lệ chọi năm 2013 là 1/5.7. Năm 2012 là 1/1,66

XII. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Lạc Hồng năm 2014 là 2280. 

Năm 2014 số hồ sơ đăng kí dự thi vào trường là 3500. Tỉ lệ chọi năm 2014 là: 1/1.54
Tỷ lệ chọi Đại Học Lạc Hồng năm 2013

Tỷ lệ chọi năm 2013 là 1/1.83. Năm 2012 là 1/1,88 

XIII. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2014 là 3900.  

Trường ĐH Tài chính - marketing năm 2014 nhận khoảng 23.298 hồ sơ, tăng gần 2.000 bộ so với năm trước. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/5.97. Ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống được đánh giá có tỷ lệ chọi cao nhất 1/17,67

XIV. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Hoa Sen năm 2014 là 2630.
So với năm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh tăng 200 chỉ tiêu. Năm 2014 trường nhận được 8200 số hồ sơ đăng kí dự thi, tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/3.12


Tỷ lệ chọi Đại Học Hoa Sen năm 20131/3,0 . Năm 2012 có cao hơn chút ít không đáng kể 1/3,23

XV. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2014 là 1670.  
Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng cho hay lượng hồ sơ năm nay của trường là 22.000 bộ, giảm hơn 1.000 bộ. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/13.17

Tỷ lệ chọi Đại Học Y Dược TPHCM năm 2013 1/12.9

XVI. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Sài Gòn năm 2014 là 2950.
Năm 2014 có 31000 hồ sơ đăng kí dự thi vào trường, giảm 17.000 hồ sơ so với năm 2013, tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là  1/10.5.

Tỷ lệ chọi Đại Học Sài Gòn năm 2013 là 1/12.33

XVII. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Ngoại Thương ( Phía Nam) năm 2014 là 850. 
Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay tương đương với năm trước là gần 11.000 hồ sơ toàn trường (cơ sở phía Bắc + cơ sở phía Nam), Tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/3.43.XVIII. Tỷ lệ chọi trường Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014 là 3300. 
Trong đó, chỉ tiêu các ngành sư phạm là 2100, các ngành ngoài sư phạm là 1200. Chiều ngày 13/5/2014 trường cho biết nhận được 22591 hồ sơ, tỷ lệ chọi năm 2014 của trường là 1/6.85.
Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2013 1/5,1

XIX. Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Học viện Ngân Hàng năm 2014 3000, trong đó chỉ tiêu hệ ĐH là 2600, CĐ là 400. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi Học viện ngân hàng năm 2014 nhận được là 9.800 hồ sơ, tăng 1.150 hồ sơ so với năm 2013. Tỷ lệ chọi năm 2014 1/3.27
Tỷ lệ chọi Học viện Ngân Hàng năm 2013
Tỷ lệ chọi năm 2013  là 1/2.39


XX. Tỷ lệ chọi trường Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía Nam) năm 2014 1150. Năm 2014, có hơn 8.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào trường (cả 2 cơ sở phía Bắc và phía Nam) giảm hơn 1.000 bộ so với năm trước. Tỉ lệ chọi vào trường năm 2014 (2 cơ  sở) là 1/2.2
Tỷ lệ chọi Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viến Thông (Phía Nam) năm 2013 Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/1,3


XXI. Tỷ lệ chọi trường Đại Học Thủy Lợi (Phía Nam) năm 2014
Trường DHTL năm nay có chỉ tiêu tuyển sinh là 580.  Tỷ lệ chọi của ngôi trường này ở cả 2 miền Nam Bắc đều như nhau. Tổng số hồ sơ ĐKDT trường nhận được là 8.800 bộ (cả 2 cơ sở). Tỉ lệ chọi năm 2014 của trường ĐH Thủy Lợi (cả 2 cơ sở) là 1/2.65
Tỷ lệ chọi Đại Học Thủy Lợi (Phía Nam) năm 2013
Năm 2013 có 373 thí sinh đến thi tại trường, tỉ lệ chọi của trường năm 2013 là 1/0,6

XXII. Trường Đại học Cần Thơ năm 2014 là 8500. 
Năm nay trường có chỉ tiêu tuyển sinh trường ĐH Cần Thơ năm nay chỉ nhận được hơn 64.000 hồ sơ, giảm hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2013 (hơn 72.000 hồ sơ). Trong đó, các ngành công nghệ, kỹ thuật, nông lâm khởi sắc hơn so với năm 2013. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/7.52. Ngành giáo dục tiểu học dẫn đầu về tỉ lệ chọi 1/25

*Chi tiết tỉ lệ chọi theo ngành học mời các em học sinh đặt câu hỏi sau bài viết
XXIII.  Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014
Chỉ tiêu năm nay trường lấy 5.300 chỉ tiêu. Năm nay, ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhận được 38.896 hồ sơ, tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/7.34
Tỷ lệ chọi Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2013 Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/9,8 (theo số người đến dự thi)
Tỷ lệ chọi Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2012 Tỷ lệ chọi Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2012 là 1/13,6 (theo số người đến dự thi)


XXIV. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014
Năm nay trường có chỉ tiêu tuyển sinh là 5000, trong đó 3000 chỉ tiêu hệ ĐH, 2000 chỉ tiêu hệ CĐ. Trường tổ chức tuyển sinh theo 2 phương thức là tổ chức thi, xét tuyển kết quả thi tất cả các ngành đào tạo ĐH, CĐ theo kì thi 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Trường.  Trường đã nhận được 9966 hồ sơ ĐKDT Đại học. Tỉ lệ chọi ĐH năm 2014 là 1/3.32
Tỷ lệ chọi Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2013 Tỷ lệ chọi năm 2013 là 1/2.54
Tỷ lệ chọi Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2012 Tỷ lệ chọi năm 2013 là 1/1.47

XXV. Tỉ lệ chọi trường Đại học Văn Hóa TPHCM năm 2014
Năm nay trường ĐH VH TPHCM có chỉ tiêu tuyển sinh là 1070,  trong đó có 750 chỉ tiêu ĐH, 320 chỉ tiêu cao đẳng. Năm 2014, trường nhận được 1744 hồ sơ, tỉ lệ chọi dự kiến là: 2,33
Tỷ lệ chọi Đại học Văn Hóa TPHCM năm 2013 Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/2,5 (theo số người đến dự thi)
2. Tỷ lệ chọi Đại học Văn Hóa TPHCM năm 2012
Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/1,26 (theo số người đến dự thi)

XXVI. Tỉ lệ chọi trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 là 1000. Lượng hồ sơ nộp vào trường ĐH Quốc tế năm nay có tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 3.582 bộ. Tỉ lệ chọi năm 2014 là 1/3,58
Tỷ lệ chọi Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2013 Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/3,1 (theo số người đến dự thi)
Tỷ lệ chọi Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2012
Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/3,8  (theo số người đến dự thi)

XXVII. Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TpHCM có chỉ tiêu năm 2014 là 800. Lượng hồ sơ trường ĐH Công nghệ thông tin năm nay tăng 5,2% với 3.904 bộ. Như vậy tỉ lệ chọi sẽ là 1/4,88
Tỷ lệ chọi Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2013 Năm 2013 có Tỷ lệ chọi là 1/4,1
Tỷ lệ chọi Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2012
Năm 2012 có Tỷ lệ chọi là 1/2,6

Tỉ lệ chọi khoa Y trường Đại Học Quốc Gia TPHCM - Khoa Y
Năm 2014 khoa y của trường có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 100. Khoa y ( ĐHQG TP.HCM) có lượng hồ sơ thu được chỉ 798 bộ giảm 45% so với 2013 là 1452 bộ. Tỉ lệ chọi khoa y trường này là 1/7,98. Tỉ lệ chọi chi tiết từng ngành được cập nhật sau. 
Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi những năm gần đây của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích.
Tỷ lệ chọi Đại Học Quốc Gia TPHCM - Khoa Y năm 2013
Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/9,6 (theo số người đến dự thi)
Tỷ lệ chọi Đại Học Quốc Gia TPHCM - Khoa Y năm 2012
Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/13,0 (theo số người đến dự thi)

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Luật TPHCM năm 2014 là 1500. Trong số 11350 bộ hồ sơ ĐKDT vào trường, thì có đến 9944 hồ sơ nộp vào ngành luật với tỉ lệ chọi cao nhất 1/7,96, tuy nhiên ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là ngành Quản trị luật1/9,07. Tỉ lệ chọi đại học Luật TPHCM năm 2014 là: 1/7,57

Tỉ lệ chọi trường ĐH Thủ Dầu Một năm 2014
Năm 2014 trường nhận được gần 12.137 hồ sơ, tăng gần 20% so với năm 2013. Tỷ lệ chọi vào hầu hết các ngành của Trường đều tăng so với năm 2013. Trong đó có những ngành tỉ lệ chọi rất cao như: Ngành Giáo dục Tiểu học tỉ lệ chọi lên đến 1/21,77, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường là 6,97; Quản trị Kinh doanh là 5,26; Luật là 3,91; Khoa học Môi trường…

Tỉ lệ chọi trường Đại Học Phú Yên năm 2014
Năm nay, tổng chỉ tiêu nhà trường đề ra là 800 học sinh. Theo số liệu thống kê trường ĐH Phú Yên nhận được 2.286 hồ sơ ĐKDT ĐH năm 2014. Tỉ lệ chọi là 1/4,57. Tỉ lệ chọi chi tiết theo ngành được chúng tôi cập nhật sau...

Tỉ lệ chọi trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa năm 2014
Năm nay, tổng chỉ tiêu toàn ngành của trường là 1.600 chỉ tiêu. Số lượng hồ sơ trường nhận được trong năm nay là 2.271, Tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/1,42. Tỉ lệ chọi chi tiết theo ngành sẽ  được chúng tôi cập nhật sau...

Tỉ lệ chọi trường Đại Học Mở TPHCM năm 2014
Năm nay trường có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.500. Trong khi đó nhận được 9.696 hồ sơ, quan tâm hơn cả là ngành quản trị kinh doanh và luật kinh tế được thí sinh lưu ý nhiều nhất. Tỷ lệ chọi chung của trường năm 2014 là 1/3,88
Tỷ lệ chọi Đại Học Mở TPHCM năm 2013 
Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/5,8 (theo số người đến dự thi) 
Tỷ lệ chọi Đại Học Mở TPHCM năm 2012 
Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/4,3 (theo số người đến dự thi)


[Xin chờ update...]

Xem thêm:

no image
  • Tiêu đề : Tỷ lệ chọi các trường đại học khu vực Miền Nam
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 10:06:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top