TIN MỚI

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Tỷ lệ chọi các trường ĐH khu vực miền Trung

loading...
Tỷ lệ chọi các trường ĐH khu vực miền Trung

Sau đây là thông kê danh sách các trường ĐH - Học Viện cập nhật tỉ lệ chọi. Cộng đồng hướng nghiệp 24h sẽ cập nhật tỉ lệ chọi nhanh nhất, chính xác nhất cho bạn đọc quan tâm gần xa...

Tỉ lệ chọi phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014 Năm nay Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum lấy 650 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiệu hệ ĐH 500, chỉ tiêu hệ CĐ là 150. Số ĐKDT đại học tại trường năm 2014 là 323. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/0.65.   Tỷ lệ chọi Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2013  Tỷ lệ chọi năm 2013 là 1/0.64
 
Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng năm 2014 là 1.930. Trong đó, chỉ tiêu hệ ĐH là 1885, chỉ tiêu hệ CĐ là 45. Lượng hồ sơ năm 2014 trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng nhận được là 12.846. Tỉ lệ chọi năm 2014 là 1/6,81  Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng năm 2013 
 Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/3,3 (theo số người đến dự thi) 
Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng năm 2012 
 Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/2,6 (theo số người đến dự thi)
 
Tỉ lệ chọi trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng năm 2014 tuyển 1.600 chỉ tiêu. Trong 1600 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy có 200 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm và sinh viên không phải đóng học phí. Năm nay trường nhận được 7405 bộ hồ sơ ĐKDT vào trường. Tỉ lệ chọi năm 2014 của trường Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng là 1/4,63.
Tỷ lệ chọi Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng năm 20131/5,02

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng năm 2014 là 2.930. Năm nay trường Bách khoa Đà Nẵng đã nhận được 13351 hồ sơ ĐKDT, tỉ lệ chọi năm 2014 là 1/4,56. Ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là công nghệ thông tin 1./9,51
Tỷ lệ chọi Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng năm 2013 là 1/5,8
Tỷ lệ chọi Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng năm 2012 Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/6,1 (theo số người đén dự thi)

Tỉ lệ chọi trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Đà Nẵng năm 2014
Năm nay tổng chỉ tiêu toàn trường lấy 970. Số lượng hồ sơ năm 2014 trường CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng nhận được là 1923. Tỉ lệ chọi của trường năm nay là 1/1,98
Tỷ lệ chọi Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Đà Nẵng năm 2013 là 1/3,67

Tỉ lệ chọi trường Đại Học Vinh năm 2014 là 5.150. Năm 2014, trường nhận được 23000 hồ sơ ĐKDT, tỉ lệ chọi của trường là 1/4,47
Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi năm 2013, 2012, 2011 của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích.
Tỷ lệ chọi Đại Học Vinh năm 2013
Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/3,6 (theo số người đến thi)
Tỷ lệ chọi Đại Học Vinh năm 2012
Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/6,4 (theo số người đến thi)

Trường Đại Học Nghệ Thuật - Đại Học Huế năm 2014
Năm nay trường ĐH Nghệ Thuật ĐH Huế có tổng chỉ tiêu là 225 hồ sơ. Năm 2014 có 284 thí sinh nộp hồ sơ vào trường, tỉ lệ chọi là 1/1,26.
Ngành đồ họa, hội họa, điêu khắc có số hồ sơ thấp hơn số chỉ tiêu - tỷ lệ chọi từ 0,32 đến 0,93
Ti le choi trường DH NT - DH Huế các năm trước cũng ko thay đổi nhiều... Giao động trong khoảng 1/2,8 (2011)

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế năm 2014 có chỉ tiêu là 1240. Năm nay, số lượng hồ sơ trường nhận được là 3719, tỉ lệ chọi của trường là 1/3

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế có các khối tỉ lệ chọi cao là Kế toán (30 CT liên thông - 8,99), Kinh tế (7,56), Quản trị Kinh doanh (20 CT liên thông - 7,53). Tỉ lệ chọi năm 2014 của trường là 1/4,24
Tỉ lệ chọi năm 2012 của trường là 1/1,78

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Huế năm 2014 là 1.560. Một số ngành có tỉ lệ chọi khá cao như: ngành Y học Cổ truyền và Kỹ thuật hình ảnh Y học của ĐH Y Dược có tỷ lệ chọi là 12,70 và 12,69. Ngược lại ngành Xét nghiệm y học của ĐH Y Dược năm nay lại có tỷ lệ chọi thấp là 0,22 (10 hồ sơ/45 chỉ tiêu)

Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị năm nay là 200. Năm 2014, lượng thí sinh nộp hồ sơ vào trường cực thấp với 45 bộ hồ sơ, tỉ lệ chọi toàn trường dưới 1 chọi 1. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị có 3 ngành với số hồ sơ thấp hơn số chỉ tiêu - tỷ lệ "chọi" từ 0,22 đến 0,38
 
Tỉ lệ chọi Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2014
Năm nay, khoe du lịch trường DH Huế có nhu cầu tuyển sinh là 550. Trường nhận được 2637 bộ hồ sơ, theo đó mức tỉ lệ chọi của trường là 1/4,79
Tỷ lệ chọi Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2013 là 1/6,27

Trường ĐH Nông lâm Huế có lượng đăng ký dự thi cao với 12.609 hồ sơ, với chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2.100. Tỉ lệ chọi năm 2014 của trường là 1/7,42. Ngành công nghệ thực phẩm có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/23,54. Tiếp đến là ngành Thú y - Trường ĐH Nông lâm với tỷ lệ "chọi" 1/14,26 (1.640 hồ sơ so với 115 chỉ tiêu)
Tỷ lệ chọi Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế năm 2013 là 1/7,54

Tỉ lệ chọi khoa Luật - ĐH Huế năm 2014 
Năm nay, khoa luật trường DH - Hue nhận được 3721 bộ hồ sơTỉ lệ chọi năm 2014 là 1/5.31. Nhìn chung Khoa Luật có tỷ lệ chọi tốt là Luật (5,82 với 2621 hồ sơ/450 chỉ tiêu) và Luật Kinh tế (4,4 với 1100 hồ sơ/250 chỉ tiêu)
Tỷ lệ chọi Khoa Luật - Đại Học Huế năm 2013 là 1/7,38

Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2014 nhận được 8.857 hồ sơ, chỉ tiêu của trường là 1.690, theo đó tỉ lệ chọi 1/5,24. Trường ĐH Sư phạm có ngành Giáo dục tiểu học có tỷ lệ chọi cao là 10,65
Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế theo ngành năm 2013 là 1/4,58

Tỉ lệ chọi khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế năm 2014
Năm nay khoa có tổng chỉ tiêu là 180. Số lượng hồ sơ ĐKDT vào trường năm nay giảm khá nhiều so với năm 2013, 
Tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/2.55. Ngành giáo dục thể chất có tỉ lệ chọi 1/3,04, giáo dục quốc phòng an ninh: 1/1,58
Tỉ lệ chọi khoa Giáo dục thể chất - ĐH Huế năm 2013 1/3,40

Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế năm 2014
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là 1.800. Trường ĐH Khoa học ngành có tỷ lệ "chọi" cao nhất là Công nghệ sinh học (8,53), tiếp theo là Khoa học môi trường (7,36), Công nghệ thông tin (5,88), Hóa học (5,26)
*Tỉ lệ chọi riêng theo ngành học của trường ĐH Khoa Học - Đại Học Huế được cập nhật sau inbox. Quý bạn đọc quan tâm truy vấn hỏi đáp dưới phần cmt

Năm 2014, Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng lấy 2000 chỉ tiêu. Tỉ lệ chọi chung của trường năm nay tương đối thấp, 1 số ngành chọi dưới 1, duy nhất có ngành công nghệ kỹ thuật ô tô là có tỉ lệ chọi cao nhất với 1/2,97

Tỉ lệ chọi trường ĐH Xây dựng miền trung năm 2014
Trường nhận 1.800 học sinh năm 2014 trong đó chỉ tiêu hệ ĐH là 1200chỉ tiêu hệ CĐ là 600. Năm 2014, trường nhận được 1371 thí sinh đăng ký dự thi, Tỉ lệ chọi là 1/1,14. Tỉ lệ chọi chi tiết theo ngành trường ĐH Xây dựng miền Trung được cập nhật sau

Tỷ lệ chọi trường Đại Học Quy Nhơn năm 2014 hiện chưa được trường công bố. Mời các bạn quan tâm chuyên mục tỉ lệ chọi quay lại sau. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về trường, tỷ lệ chọi thường xuyên để gửi tới các bạn nhanh nhất, chính xác nhất
Tỷ lệ chọi Đại Học Quy Nhơn năm 2013 Năm 2013 có tỷ lệ chọi là 1/3,8 (theo số người đến dự thi)
Tỷ lệ chọi Đại Học Quy Nhơn năm 2012
Năm 2012 có tỷ lệ chọi là 1/6,3 (theo số người đến dự thi)

[Xin chờ update...]
*Lưu ý: Bài viết tồn tại mãi mãi. Cộng đồng hướng nghiệp 24h cam kết sẽ duy trì trạng thái và cập nhật liên tục kịp thời chính xác - uy tín! 

Xem thêm:
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top