TIN MỚI

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Đại học quốc gia Hà Nội

loading...
Đại học quốc gia Hà Nội


GIỚI THIỆU CHUNG
Đại Học Quốc Gia Hà Nội: là trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là đơn vị đào tạo trong hệ thống các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ.

- Tổ chức đào tạo chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo khác theo phân luồng của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên, học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập có đủ điều kiện theo Qui chế Đào tạo đại học ở ĐHQGHN.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phong-an ninh cho cán bộ, viên chức của Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc các đối tượng 3,4, 5 theo kế hoạch, của Ban Chỉ huy quân sự Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện công tác Quốc phòng-an ninh, quân sự địa phương, tham mưu cho lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác Quốc phòng-an ninh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao.

I/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC

- Giám đốc: Ths.Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: (04) 35578529 – 0913237909

- Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo và nghiên cứu khoa học: Đại tá Đinh Văn Hưởng

Điện thoại: (04) 35572990 - 0912105712

- Phó Giám đốc phụ trách Tài chính, cơ sở vật chất: Ths. Trần Danh Lực

Điện thoại: (04) 35572991 - 0979416666

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính, Tổ chức

Điện thoại: (04) 35589544

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Đức Đăng - ĐT: 0989318768

Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng

Điện thoại: (04) 35581836

Trưởng phòng: Trung tá Nguyễn Đình Thắng - ĐT: 0988844087

Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật

Điện thoại: (04) 35573883

Trưởng Phòng: Tăng Tài Hoa - ĐT: 0967983999

Ban Thanh tra

Trưởng Ban: Đại úy Trần Thanh Tùng - ĐT: 0905336699

CÁC KHOA TRỰC THUỘC

Khoa Chính trị

Điện thoại: (04) 35544725

Chủ nhiệm Khoa: Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - ĐT: 0989663569

Khoa Quân sự

Điện thoại: (04) 37549418

Chủ nhiệm Khoa: Đại tá Nguyễn Duy Khải - ĐT: 0914314215

II/TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

- Chi bộ cơ sở (Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cấp trên)

- Công đoàn cơ sở (Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Chương trình đào tạo GDQP-AN theo Thông tư 31/2012/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 9 năm 2012 ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học như sau: gồm 03 môn học với 08 tín chỉ. Các trường đào tạo theo niên chế, khối lượng kiến thức môn Giáo dục quốc phòng-an ninh chuyển đổi tương ứng gồm 3 học phần: 11 đơn vị học trình (165 tiết):

+ Môn học CME 1001: Đường lối quân sự của Đảng: 03 tín chỉ.

+ Môn học CME 1002: Công tác quốc phòng an ninh: 02 tín chỉ.

+ Môn học CME 1003: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC): 03 tín chỉ.

- Đánh giá kết quả theo từng môn học (học phần) sau khi học xong bằng phương pháp thi trắc nghiệm, thực hành.

- Cấp chứng chỉ: Sinh viên học tập có đủ kết quả các môn học (học phần) từ 5,0 điểm trở lên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh ký.

- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh là điều kiện để sinh viên được xét tốt nghiệp ra trường

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

ĐHQGHN có 3 cấp quản lý hành chính:
1) ĐHQGHN là đầu mối được Chính phủ giao các chỉ tiêu về ngân sách và kế hoạch hàng năm; có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình Quốc huy. Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN, Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHQGHN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.  
2) Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên; các khoa trực thuộc; các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ; các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bệnh viện, nhà xuất bản, tạp chí khoa học trực thuộc ĐHQGHN là các đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
3) Các khoa, phòng nghiên cứu và tương đương thuộc trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
ĐHQGHN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học và công nghệ, của Bộ ngành khác và Ủy ban nhân dân cấp nơi Đại học Quốc gia đặt trụ sở trong lĩnh vực được phân công theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật. Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc ĐHQGHN là những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có quyền tự chủ cao, có pháp nhân tương đương các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học khác được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Khoa học - Công nghệ

Giới thiệu chung về công tác đào tạo


ĐHQGHN vốn có truyền thống, uy tín về đào tạo chất lượng cao, trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài. Hàng năm, ĐHQGHN đào tạo được trên 5.000 cử nhân, trong đó 10% sinh viên tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế; 2.400 thạc sỹ và 200 tiến sỹ của 108 chương trình đào tạo đại học và 121 chương trình đào tạo thạc sỹ và 112 chương trình đào tạo tiến sỹ thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, xã hội, giáo dục, ngoại ngữ…

Ngoài yêu cầu về đạo đức, kiến thức và kỹ năng chuyên môn, sinh viên tài năng, tiên tiến, đạt trình độ quốc tế tốt nghiệp ở ĐHQGHN phải đạt trình độ ngoại ngữ C1 (tương đương IELTS 6.0, tiếng Anh); sinh viên chất lượng cao đạt chuẩn B2 (tương đương IELTS 5.5, tiếng Anh); đối với sinh viên hệ chuẩn phải đạt trình độ ngoại ngữ B1 (tương đương IELTS 4.0 tiếng Anh) và có chứng chỉ tối thiểu của 5 kỹ năng mềm.
Chất lượng đào tạo của ĐHQGHN giữ vị trí hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt là chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á và thế giới, được các đại học danh tiếng như: Đại học Bách khoa Paris, Đại học Paris Sud, Đại học Illinois - Hoa Kỳ, Đại học Tokyo - Nhật Bản... công nhận.
Tỷ lệ quy mô đào tạo sau đại học/tổng quy mô đào tạo chính quy đạt 25%. Quy mô đào tạo đại học chính quy được giữ ổn định. Quy mô đào tạo đại học không chính quy giảm 20%/năm.
Ngoài các ngành, chuyên ngành truyền thống, ĐHQGHN còn tiên phong xây dựng nhiều ngành, chuyên ngành mới có tính liên ngành như Khoa học Môi trường, Toán - Tin, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Hóa dược, Vật liệu và linh kiện nanô, Biến đổi khí hậu, Việt Nam học, Nhân học...; Tổ chức đào tạo bằng kép, ngành chính - phụ.
Hàng năm có trên 800 học sinh trung học phổ thông năng khiếu về khoa học tự nhiên và ngoại ngữ tốt nghiệp tiếp cận chuẩn quốc tế, tạo nguồn cho các chương trình đào tạo tài năng, chương trình tiên tiến, chương trình đạt chuẩn quốc tế. Học sinh hệ này đã giành được 41 huy chương vàng, 72 huy chương bạc và 76 huy chương đồng trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới đã trưởng thành từ ĐHQGHN như GS. Ngô Bảo Châu (giải thưởng Fields trong lĩnh vực toán học năm 2010), GS. Đàm Thanh Sơn (ĐH Washington)...
ĐHQGHN tiên phong phối hợp với các trường đại học nước ngoài có uy tín cao để đào tạo thạc sỹ về chính sách công, quản lý khoa học công nghệ, quản lý xã hội thuộc Đề án 165 “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước” do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.ĐHQGHN là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu xây dựng và triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo theo các mức chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế; hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm nội bộ (quy chế, quy định, hướng dẫn) về đào tạo đại học và sau đại học.
ĐHQGHN tích cực tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ của các bộ, ngành (như Bộ Ngoại giao, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài nguyên Môi trường - TN&MT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...), cấp tỉnh, huyện, các tổ chức nghiên cứu và tuyên truyền về chính sách công, công nghệ thông tin, kiểm định chất lượng, pháp luật, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững, phát triển tài nguyên miền núi; bồi dưỡng các môn lý luận chính trị cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng; bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tiên tiến cho giáo viên các trường trung học phổ thông… góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn.
Sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN hiện đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như trong các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan quản lý các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, có mặt và đóng góp nhiều thành công trong hoạt động nghiên cứu triển khai công tác tại nhiều viện nghiên cứu khoa học lớn của đất nước. Số lượng sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài ngày càng tăng.
Quá trình xây dựng và phát triển, ĐHQGHN đã từng bước khẳng định uy tín cao trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, góp phần “có được nhiều nhân tài cho đất nước trong thế kỷ 21


Giới thiệu chung về công tác Học sinh - Sinh viên


Bên cạnh hệ thống các ban, phòng chức năng làm công tác chính trị, học sinh sinh viên (HSSV) ĐHQGHN đã xây dựng một số đơn vị thực hiện tốt chức năng hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằm bồi dưỡng, phát triển kỹ năng xã hội cho sinh viên như: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao. 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên cũng đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú, khuyến khích HSSV tích cực học tập và NCKH. ĐHQGHN hiện có 37 câu lạc bộ sinh viên, trong đó có 25 CLB học thuật hoạt động tích cực (như CLB tiếng Trung, CLB Hoá học, CLB thuyết trình, CLB Báo chí, CLB bóng bàn,…). Các cuộc thi Olympic Tin học, Ngoại ngữ và Hội chợ việc làm được tổ chức thường xuyên có sự tham gia của đông đảo sinh viên.

Công tác HSSV hướng tới việc giáo dục và rèn luyện con người toàn diện đồng thời hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh sinh viên hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mục tiêu đến năm 2015, các đơn vị thành viên phải đào tạo được nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế với 100% sinh viên tốt nghiệp (bao gồm cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ) có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu xã hội. Trong đó, 25% sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế, 15% sinh viên các ngành khác tốt nghiệp có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế, có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và làm việc tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Cùng với phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp, ĐHQGHN luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước trong việc tổ chức tốt hoạt động NCKH của sinh viên. Các công trình của sinh viên ĐHQGHN đoạt giải đều có chất lượng cao, trong đó có những công trình được công bố trên các tạp chí khoa học đầu ngành ở trong và ngoài nước, bao gồm cả những tạp chí khoa học quốc tế nổi tiếng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị và giáo dục tư tưởng cho HSSV được đặc biệt quan tâm. Đối với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Hai không”, các đơn vị thành viên đã chủ động, sáng tạo triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức tới cán bộ và sinh viên phù hợp với đặc thù của đơn vị. Phong trào tu dưỡng phấn đấu vào Đảng của sinh viên phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm ĐHQGHN kết nạp được gần 150 sinh viên ưu tú vào Đảng.

Số học bổng được khai thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tăng liên tục trong những năm qua. Hàng năm, tổng số các học bổng có trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, được cấp cho gần 500 học sinh và sinh viên, trong đó nhiều học bổng có giá trị cao, thực sự có giá trị động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên học tập.
Trong những năm gần đây, hàng năm có gần 1000 sinh viên nước ngoài học tập và nghiên cứu tại ĐHQGHN, tập trung nhiều ở các Trường ĐHKHXH&NV và ĐHNN. Ngược lại, hàng trăm sinh viên ĐHQGHN được nhận học bổng đi trao đổi tại các trường đại học trong mạng lưới hợp tác với ĐHQGHN.
Trên cơ sở phát huy thế mạnh của đại học đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN đã tạo dựng đượcnhững phong trào sinh viên lớn và mạnh từ các trường thành viên, đã tập hợp và tổ chức tốt các hoạt động của sinh viên. Sinh viên của ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và bổ ích, thực hiện nếp sống văn minh, thông qua đó rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người có ích cho xã hội xứng đáng với danh hiệu Sinh viên ĐHQGHN
Đại học quốc gia Hà Nội
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top