TIN MỚI

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

loading...
Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

LỜI GIỚI THIỆU
Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập ngày 27 tháng 01 năm 1995 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường đại học lại thành 8 trường đại học thành viên và chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 02 năm 1996.

Năm 2001, ĐHQG-HCM được tổ chức lại theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. ĐHQG-HCM cũng như ĐHQG Hà Nội có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Theo đó, ĐHQG-HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nồng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, ĐHQG-HCM gồm 06 trường đại học thành viên, 01 Viện nghiên cứu, 01 Khoa trực thuộc và một số trung tâm nghiên cứu và dịch vụ: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn, Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ Thông tin, Trường đại học Kinh tế - Luật, Viện Môi trường - Tài nguyên, Khoa Y, Khu Công nghệ phần mềm, Thư viện Trung tâm, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Quản lý Ký túc xá,  Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, Trung tâm Lý luận Chính trị, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Dịch vụ và xúc tiến đầu tư, Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, Trường Phổ Thông Năng Khiếu thuộc ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm đào tạo học sinh năng khiếu thuộc các ngành Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Văn học, Tiếng Anh.

Cơ quan hành chính của ĐHQG-HCM đặt tại phường Linh Trung - Thủ Đức. Hiện ĐHQG-HCM đang được xây dựng trên diện tích 643,7 hecta tại khu quy hoạch Thủ Đức – Dĩ An theo mô hình một đô thị khoa học hiện đại.

Quy mô đào tạo chính quy (bao gồm đại học và sau đại học) của ĐHQG-HCM là 49.714 với 74 ngành đào tạo bậc đại học, 89 ngành đào tạo Thạc sĩ và 91 ngành đào tạo Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học kinh tế.

Về đội ngũ, ĐHQG-HCM có tổng cộng 4.302 cán bộ - công chức bao gồm 2.403 cán bộ giảng dạy (1.899 người có trình độ sau đại học với 640 tiến sỹ và 1.259 thạc sỹ, 169 người có chức danh GS-PGS).

ĐHQG-HCM không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm được Đảng và Nhà nước giao phó

ĐÀO TẠO:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ, triển khai ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao,…. ĐHQG-HCM hiện gồm 05 Trường đại học thành viên, 01 Viện nghiên cứu, 01 Khoa trực thuộc, 01 trường Phổ thông Năng khiếu và nhiều Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ. Mỗi nơi có vai trò, chức năng và nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều tập trung phấn đấu vì sự nghiệp chung là xây dựng và phát triển ngôi nhà chung ĐHQG-HCM.
ĐHQG-HCM tổ chức đào tạo và cấp phát các văn bằng từ Cử nhân Cao đẳng, Cử nhân Khoa học, Kỹ sư, cho đến Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, khoa học kinh tế, trong đó có các ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, cơ khí tự động hóa và khoa học vật liệu.

LÃNH ĐẠO BAN:

Trưởng Ban:
 • TS. Nguyễn Quốc Chính 
Phó Trưởng Ban:
 • PGS. TS Đoàn Thị Minh Trinh
 • TS. Vũ Phan Tú
 • TS. Lê Thị Quỳnh Hà
CÁC CÁN BỘ KHÁC:
 • Nguyễn Thị Biên
 • Trịnh Thị Mỹ Dung  
 • Hoàng Thị Dung
 • Trần Văn Đồng
 • Nguyễn Việt Hồng
 • Nguyễn Thanh Hằng
 • Nguyễn Thị Lan Hương
 • Đoàn Ngọc Khiêm
 • ThS. Vũ Tiến Long
 • Nguyễn Minh Mẫn  
 • Nguyễn Đình Trung
 • ThS. Trà Thanh Trung
 • ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân
EMAIL:
+ Đại học: bandaotao@vnuhcm.edu.vn
+ Sau đại học: sdh@vnuhcm.edu.vn

TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là hệ thống gồm 6 trường đại học thành viên, một khoa, các viện, trung tâm trực thuộc có đào tạo trình độ đại học, sau đại học là: Trường Đại học Bách khoa (QSB), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QST), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (QSX), Trường Đại học Quốc tế (QSQ), Trường Đại học Công nghệ Thông tin (QSC), Trường Đại học Kinh tế - Luật (QSK), Khoa Y (QSY), Viện Môi trường và Tài Nguyên, Viện Đào tạo Quốc tế (CIE), Trung tâm Đại học Pháp (PUF), Trung tâm Xuất sắc John Von Neumann (JVN).

Về công tác sinh viên trong hệ thống ĐHQG-HCM
1.    HSSV là nhân vật trung tâm trong suốt quá trình hoạt động, được ĐHQG-HCM và cơ sở đào tạo (CSĐT) đảm bảo điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại CSĐT;
2.    Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của cơ sở đào tạo, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện; đảm bảo đạt tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của ĐHQG-HCM và CSĐT.
3.    Công tác HSSV hướng đến việc giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục (thái độ, kiến thức, kỹ năng); trở thành những công dân “Bản lĩnh - Năng động - Sáng tạo - Hội nhập”.
4.    Công tác HSSV thể hiện tính hệ thống, đảm bảo tính thống nhất, thực hiện liên thông, liên kết trong toàn ĐHQG-HCM.
5.    Công tác HSSV được đánh giá hàng năm nhằm thiết lập hệ thống hỗ trợ tốt nhất cho người học.
Về đào tạo - sinh viên
Sinh viên của các CSĐT thành viên, trực thuộcĐHQG-HCM được học tập và sinh hoạt trong môi trường năng động, sáng tạo; CSVC hiện đại; giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tận tâm, nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, sinh viên còn được thụ hưởng các thành quả trên cơ sở liên thông, liên kết giữa các đơn vị thành viên và trực thuộc trong hệ thống ĐHQG-HCM:
1.    Được công nhận tín chỉ đối với các môn học chung trong toàn ĐHQG-HCM: Giáo dục thể chất, các môn học Lý luận Chính trị, Triết học sau đại học, Giáo dục học đại học/ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Được công nhận tín chỉ tự chọn tự do trong chương trình đào tạo ngành chính.
2.    Được tạo điều kiện học tập lấy văn bằng thứ hai hình thức ĐTTX qua mạng.
3.    Được tư vấn về chọn ngành - nghề - việc làm phù hợp với năng lực và sở thích nghề nghiệp và khai thác sử dụng hệ thống thông tin hướng nghiệp, việc làm
4.    Có nhiều cơ hội được nhận các học bổng trong và ngoài nước; giao lưu, trao đổi sinh viên với các tổ chức giáo dục, đào tạo khu vực Châu Á và các nước khác.
5.    Được tham gia các chương trình có phạm vi tác động trong toàn hệ thống, trên cả nước và được cấp giấy chứng nhận tham gia các hoạt động cấp ĐHQG-HCM.
6.    Được sử dụng thư viện, nhà thi đấu, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học theo quy định của ĐHQG-HCM và CSĐT.
7.    Được bố trí ở nội trú trong hệ thống ký túc xá ĐHQG-HCM.
8.    Được đóng góp ý kiến với Thủ trưởng CSĐT về mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy.
9.    Được xét tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM khi đạt các thành tích xuất sắc.

Về cơ sở vật chất
ĐHQG-HCM gồm 2 khu chính: nội thành TP.HCM và khu đô thị ĐHQG-HCM (KĐT), gồm khu  học
tập, khu ăn uống, khu doanh nghiệp và khu liên hợp thể dục thể thao. Phần lớn sinh viên được sinh hoạt và học tập tại KĐT.

Về phương tiện giao thông
Hiện có nhiều tuyến xe buýt đi lại giữa nội thành TP. HCM và Khu Đô thị ĐHQG-HCM, như tuyến số 10 (ĐHQG-HCM – Bến xe Miền Tây); tuyến số 50 (ĐHQG-HCM– Trường ĐH Bách khoa); Tuyến số 52 (ĐHQG-HCM - Chợ Bến Thành); Tuyến số 8 (ĐHQG-HCM – Bến xe Quận 8); Tuyến số 53 (ĐHQG-HCM – Bến xe Lê Hồng Phong); Tuyến số 19 (ĐHQG-HCM – QL13 – Bến Thành); Tuyến số 30 (ĐHQG-HCM – Chợ Tân Hương);… Mỗi chuyến cách nhau khoảng 5 - 15 phút.
 
Trách nhiệm của HSSV trong công tác đảm bảo chất lượng
1.    Tham gia nghiêm túc, khách quan trong việc phản hồi ý kiến về quá trình giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, ý kiến về chất lượng đào tạo của CSĐT trước khi tốt nghiệp.
2.    Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi sinh viên, các hoạt động tham quan khảo sát, các chương trình vì cộng đồng.
3.    Thông tin phản hồi cho nhà trường về việc làm sau khi tốt nghiệp.
Các tổ chức hỗ trợ HSSV
          Tại ĐHQG-HCM
-     Ban Công tác Sinh viên
-     Trung tâm Lý luận chính trị
-     Ban Đại học và Sau Đại học
-     Thư viện Trung tâm
-     Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM
-     Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Sinh viên
-     Trung tâm Quản lý Ký túc xá
-     Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu Đô thị

Tại các đơn vị thành viên và trực thuộc
-      Phòng Đào tạo
-      Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Việc làm
-      Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên
-      Ký túc xá của CSĐT
-      Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
 Đăng ký tham quan khu học tập tại Khu Đô thị ĐHQG-HCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức):
Email: ctsv@vnuhcm.edu.vn
Website: www.vnuhcm.edu.vn
Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top