TIN MỚI

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Công văn xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh 2015

loading...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

Kính gửi :  
- Các trường đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 34 của Luật Giáo dục đại học, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 và kịp thời cung cấp thông tin về tuyển sinh cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện một số nội dung sau:

1. Lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh; xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định tại Phụ lục Nội dung của đề án tuyển sinh riêng, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 03  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 2a của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường và đăng tải lên trang thông tin điện tử của trường để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội góp ý cho Đề án.

3. Gửi Đề án tự chủ tuyển sinh của trường sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2014 theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội; gửi bản mềm của Đề án về Cục qua hộp thư điện tử: thi-ts@moet.edu.vn.

Mọi ý kiến cần trao đổi, đề nghị liên hệ với ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng  Cục KT&KĐCLGD, điện thoại số: 0915 047 889 hoặc ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, điện thoại số: 0988 976 689.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nguồn: BGD&DT
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top