TIN MỚI

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Điểm chuẩn đại học luật TP HCM và chỉ tiêu xét NVBS 2014

loading...
Điểm chuẩn Đại học Luật Tp.HCM 2014: được công bố tại đây. Điểm chuẩn từng chuyên ngành cho thí sinh ở các khu vực khác nhau và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ xung. 
 
 
Điểm chuẩn đại học luật TP HCM 2014
Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành Luật thương mại và Luật dân sự không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành nhưng đạt điểm chuẩn của ngành luật (Khối C: 21,0 điểm, Khối A: 20,5 điểm, Khối A1 và D1,3: 20,0 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành luật hình sự, hành chính và quốc tế. Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành, thí sinh không phải làm đơn.
Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Khối
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học


Luật
A,A1, C, D1,3

-          Chuyên ngành luật thương mại

22

-          Chuyên ngành luật dân sự
C
21,5
A
21
A1, D1, D3
20,5
-          Chuyên ngành luật hình sự, hành chính và quốc tế
C
21
A
20,5
A1, D1, D3
20
Quản trị - Luật
D3
22
A, A1, D1
21,5
Quản trị kinh doanh
A, A1, D1,3
19
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn Pháp lý)
D1
19
Trường thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
- Ngành Luật, mã ngành: D.380101. Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, C, D1,3,6. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối C: 21,0 điểm; Khối A: 20,5 điểm; Khối A1 và D1,3,6: 20,0 điểm. Chỉ tiêu: 60 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 15 chỉ tiêu; Khối C: 15 chỉ tiêu; Khối D1,3,6: 15 chỉ tiêu.
- Ngành Quản trị - Luật, mã ngành D.110103. Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối D3: 22,0 điểm; Khối A, A1 và D1: 21,0 điểm. Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 10 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 10 chỉ tiêu.
- Ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành D.340101. Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19,0 điểm. Chỉ tiêu: 75 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 25 chỉ tiêu; Khối A1: 25 chỉ tiêu; Khối D1,3: 25 chỉ tiêu.
- Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý, mã ngành D.220201. Khối thi xét tuyển: Khối D1. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19,0 điểm. Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu.
Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi do trường tổ chức thi cấp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường, từ ngày 20-8 đến ngày 9-9-2014
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top