TIN MỚI

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2014

loading...
Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2014: Theo đó các ngành có điểm chuẩn cao như quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán.. Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau

Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2014

Mức điểm chuẩn tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Theo đó điểm chuẩn các ngành dao động 14,5 - 20 điểm, các ngành nhân hệ số điểm chuẩn từ 14,5 đến 20 điểm

Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau:
STT
Mã ngành
Tên ngành
Khối
Điểm chuẩn
Ghi chú
1
D480201
Công nghệ thông tin
A, A1
15

2
D510302
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
A
14.5

3
D510302
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
A1
15

4
D420201
Công nghệ sinh học
A
15

5
D420201
Công nghệ sinh học
B
16.5

6
D340301
Kế toán
A
16.5

7
D340301
Kế toán
A1
18.5

8
D340301
Kế toán
D1
18

9
D340101
Quản trị kinh doanh
A
15

10
D340101
Quản trị kinh doanh
A1
16.5

11
D340101
Quản trị kinh doanh
D1
17

12
D340101
QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn)
A
15

13
D340101
QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn)
A1,D1
19.5

14
D340101
QTKD (Hướng dẫn du lịch)
A
15

15
D340101
QTKD (Hướng dẫn du lịch)
A1
20

16
D340101
QTKD (Hướng dẫn du lịch)
D1
19

17
D340201
Tài chính - Ngân hàng
A
14.5

18
D340201
Tài chính - Ngân hàng
D1
17

19
D380107
Luật kinh tế
A
17

20
D380107
Luật kinh tế
D1
19

21
D380108
Luật quốc tế
A
14.5

22
D380108
Luật quốc tế
D1
17.5

23
D220201
Ngôn ngữ Anh
D1
20
Môn Tiếng Anh hệ số 2
24
D220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
D1
21.5
Môn Tiếng Anh hệ số 2
25
D580102
Kiến trúc
V
20.5
Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 2
26
D210402
Thiết kế công nghiệp (Nội thất)
H
25
Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2
27
D210402
Thiết kế công nghiệp (Thời trang)
H
25
Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2
28
D210402
Thiết kế công nghiệp (Đồ họa)
H
25
Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2

Theo: Viện đại học mở

no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top