TIN MỚI

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Ngành giáo dục tiểu học

loading...
Ngành giáo dục tiểu học đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới.
Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về Giáo dục tiểu học, Quản lí giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của cấp tiểu học.


Ngành giáo dục tiểu học


Giáo dục Tiểu học:
(Mã ngành: D140202)

Thông tin chung:    Ngành giáo dục tiểu học thi khối: A, D1;

Mục tiêu đào tạo
-    Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học đào tạo sinh viên trở thành người giáo viên tiểu học có kiến thức và kỹ năng sư phạm tốt, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam; người công dân tốt, người giáo viên trung thực và sáng tạo, nhân ái, khoan dung, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục; sống gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, Tổ quốc và cộng đồng quốc tế; có bản lĩnh vững vàng trong một thế giới thay đổi từng ngày.
-    Sinh viên tốt nghiệp có thể làm làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục, các trung tâm, viện nghiên cứu.
Việc làm đầu ra sau khi tốt nghiệp
- Có thể làm công tác giảng dạy tại các trường tiểu học, các trường cao đẳng sư phạm, Khoa Sư phạm và đại học sư phạm có đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học.
- Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu.
- Có thể làm công tác chuyên viên và quản lý ở các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương
1
Triết học Mác-Lênin
8
Giáo dục thể chất
2
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
9
Giáo dục quốc phòng
3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
10
Toán học 1
4
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
11
Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán
5
Tư­ tưởng Hồ Chí Minh
12
Cơ sở văn hoá Việt Nam
6
Ngoại ngữ
13
Giáo dục môi tr­ường
7
Quản lý hành chính Nhà n­ước và quản lý ngành


Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
a) Kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành
1
Tâm lý học đại cương
5
Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học
2
Sinh lý học trẻ em
6
Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
3
Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư­ phạm
7
Ph­ương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục
4
Những vấn đề chung của Giáo dục học
8
Phương tiện kỹ thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học
b) Kiến thức ngành
1
Tiếng Việt 1
9
Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội  ở tiểu học
2
Tiếng Việt 2
10
Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học
3
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1
11
Ph­ương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở tiểu học
4
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2
12
Âm nhạc 1
5
Văn học 1
13
Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học
6
Toán học 2
14
Mỹ thuật 1
7
Ph­ương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1
15
Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học
8
Ph­ương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2
16
Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học
c) Thực hành, thực tập sư phạm
1
Rèn luyện nghiệp vụ s­ư phạm thường xuyên
3
Thực tập s­ư phạm
2
Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Thực hành Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng


 

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)
 1. Tâm lý học đại cương
 2. Sinh lý học trẻ em
 3. Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm
 4. Những vấn đề chung của Giáo dục học
 5. Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học
 6. Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
 7. Phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục
 8. Phương tiện kỹ thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học
 9. Tiếng Việt 1    
 10. Tiếng Việt 2
 11. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1
 12. Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2
 13. Văn học 1
 14. Toán học 2
 15. Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1       
 16. Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2
 17. Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học
 18. Đạo đức và ph­ương pháp giáo dục Đạo đức ở tiểu học
 19. Phương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở tiểu học
 20. Âm nhạc 1
 21. Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học
 22. Mỹ thuật
 23. Ph­ương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học
 24. Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học
 25. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
 26. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 
 27. - Thực hành Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng
 28. Thực tập sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top