TIN MỚI

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Tìm hiểu ngành công nghệ chế tạo máy?

loading...
Ngành Công Nghệ Chế Tạo Máy là ngành mũi nhọn trong việc chế tạo ra các loại máy móc, thiết bị sản xuất. Đây là ngành quyết định trình độ kỹ thuật và công nghệ của một đất nước. Nhiều bạn đọc hay nhầm lẫn giữa ngành công nghệ chế tạo máycơ khí. Sự khác biệt chính giữa 2 chuyên ngành này là ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí học về các hệ thống tự động thiết kế và gia công còn công nghệ chế tạo máy học về các phương pháp thiết kết chế tạo gia công các chi tiết trong lĩnh vực cơ khí. 

Tìm hiểu ngành công nghệ chế tạo máy?


I. MỤC TIÊU CHUNG
Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe; có nền tảng vững chắc về kiến thức toán học, khoa học cơ bản và cơ sở kỹ thuật; có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc theo nhóm; có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực Cơ khí chế tạo máy. Chương trình chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng phân tích, các giải pháp kỹ thuật có thể có, qua đó sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức thích nghi với môi trường làm việc cạnh tranh và luôn thay đổi.
 
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Phẩm chất:
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
2. Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản như Toán, Lý, Hóa; các kiến thức cơ sở ngành; các kiến thức chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy bao gồm kiến thức về tính toán, thiết kế cơ khí trong hệ thống sản xuất chế tạo máy, tự động hoá quá trình sản xuất, các công nghệ sản xuất hiện đại, tổ chức và quản lý sản xuất.
3. Kỹ năng:
a. Kỹ năng thiết kế:                                                                                                      
Trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế chế tạo máy và chi tiét máy, hệ thống sản xuất và các loại sản phẩm là  thiết bị phục vụ nền kinh tế quóc dân và cộng đồng.
b. Kỹ năng tổ chức thực hiện:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng tự tổ chức thực hiện các quá trình gia công, sản xuất chi tiết máy và máy, từ khâu chuẩn bị cho đến gia công chế tạo ra thành phẩm.
c. Kỹ năng quản lý, điều hành:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng quản lý, điều hành các quá trình gia công, điều hành hệ thống sản xuất cơ khí và hệ thống sản xuất công nghiệp có liên quan.
d. Kỹ năng vận hành:
Trang bị cho sinh viên các kỹ năng về vận hành thiết bị, bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị...
e. Phân tích và xử lý thông tin:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng thu thập xử lý thông tin, phân tích các yêu cầu, giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điều kiện ràng buộc. Các môn học cung cấp kỹ năng phân tích, mô tả công việc thiết kế, chế tạo hay giải quyết một nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể  dựa trên các tài  liệu, văn kiện, các bản vẽ hoặc mô hình thực tế.  
f. Giải quyết vấn đề:
Trang bị cho sinh viên kỹ năng tìm lời giải qua các bước phân tích và các công cụ hỗ trợ. Các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên rèn luyện phương pháp tư duy, quy trình thực hiện cần thiết khi tìm kiếm giải pháp kỹ thuật.
g. Giao tiếp:
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.
h. Làm việc theo nhóm:
Trang  bị  cho  sinh  viên  tinh thần đoàn kết hợp tác trong học tập và trong các hoạt động; phương  pháp làm việc ở những vai trò khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ chức, quản lý  để đạt được hiệu quả  từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn , hoàn cảnh,  sở thích, môi trường sống,... khác nhau  …
i. Ngoại ngữ:
Trang  bị  cho  sinh  viên  có  kiến  thức  ngoại  ngữ  nhất  định  trong  tham  khảo  tài  liệu chuyên môn và giao tiếp (tương đương Toeic - 450 điểm).
4.Thái độ:
Trang bị cho sinh viên ý thức trách nhiệm đối với công việc, đối với cộng đồng, tinh thần hợp tác, tương trợ, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 
III. ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể:
1. Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực chuyên ngành.  
2. Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, Cơ sở ngành vào thiết kế chế tạo sản phẩm; điều khiển thiết bị và quá trình sản xuất.
3. Có khả năng phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong cải tiến quá trình.
4. Có khả năng áp dụng kiến thức thiết kế hệ thống và thành phần trong sản xuất chế tạo máy.
5. Có khả năng tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm.
6. Có khả năng nhận dạng, phân tích, tham khảo tài liệu và thực tiễn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật đặt ra.
7. Có khả năng trình bày kết quả.  
8. Có khả năng nghiên cứu, tự học tập, không ngừng cập nhật các vấn đề mới thuộc
chuyên ngành đào tạo dựa trên kiến thức nền đã được trang bị trong chương trình.
9. Có khả năng hiểu biết về xã hội, môi trường.
10.  Có khả năng sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.
11. Có khả năng sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành. 
12. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc.
 
IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành cong nghe che tao may có thể làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các đơn vị sản xuất cơ khí chế tạo máy. Ngoài ra, bạn cũng có thể tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất chế tạo máy, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa phục vụ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy. Các cơ quan quản lý hoặc giảng dạy bộ môn học của chuyên ngành cơ khí chế tạo máy ở một số trường đại học, cao đẳng. Là nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy ở các viện nghiên cứu, các trung tâm cơ quan nghiên cứu liên bộ...

Tổng hợp
Tìm hiểu ngành công nghệ chế tạo máy?
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top