TIN MỚI

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Tìm hiểu ngành văn hóa học

loading...
Từ những năm 70, Bộ môn Văn hoá thuộc trường Đại học Văn hoá Hà Nội, là nơi đầu tiên ở Việt Nam đã đề xuất ý tưởng và đảm nhận việc nghiên cứu để giảng dạy những lý thuyết cơ bản về văn hoá Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thành lập khoa Văn hóa học - khoa chuyên ngành thứ 8 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội vào tháng 08 năm 2008. Đến nay, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội về đội ngũ cán bộ văn hóa với năng lực khoa học và thực tiễn chuyên sâu, khoa Văn hóa học thuộc trường Đại học văn hoá Hà Nội đã đề xuất, thiết kế chương trình đào tạo Cử nhân Văn hóa học với tính khoa học cao

Tìm hiểu ngành văn hóa học


Cử nhân văn hóa học có cơ hội làm gì?
Một người học thành công từ chương trình này có khả năng:
1. Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa
- Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, điều tra các giá trị văn hóa cá nhân và cộng đồng.
- Thực hiện vai trò thẩm định, đánh giá các chương trình tài trợ đầu tư phát triển văn hóa xã hội.
- Dự báo, lập dự án văn hóa, hoạch định các chính sách về văn hóa
- Tư vấn xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng
- Giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa và văn hóa Việt Nam

2. Chuyên ngành Văn hóa truyền thông
- Phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, phát thanh viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình...
-    Chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên quảng cáo,...
-    Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu về truyền thông

Cử nhân văn hóa học có thể làm ở đâu?
- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa thông tin và truyền thông.
- Các viện và trung tâm nghiên cứu văn hóa các cấp
- Các tổ chức, trung tâm nghiên cứu văn hóa phi chính phủ.
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp văn hóa - nghệ thuật; các trường Nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, thiếu niên, công đoàn)...
- Các báo, đài, tạp chí, các cơ quan thông tấn của trung ương và địa phương
- Các công ty truyền thông và tổ chức sự kiện trong và ngoài nước

HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI:
Đảm báo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu văn hóa và cán bộ văn hóa truyền thông.
Liên kết chặt chẽ với các đơn vị tuyển dụng để thường xuyên có những trao đổi, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng  yêu cầu của xã hội.
Triển khai các chuyên ngành đào tạo mới để cung cấp đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội ở các cấp từ TW đến địa phương

Tổng hợp
Tìm hiểu ngành văn hóa học
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top