TIN MỚI

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Tra điểm chuẩn trường Ngoại Thương năm 2014

loading...
Tra điểm chuẩn trường Ngoại Thương năm 2014; Theo đó trường Đại học Ngoai thương cơ sở phía Bắc và cơ sở phía Nam vừa công bố điểm chuẩn đại học 2014. Theo đó điểm chuẩn như sau 


Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2014
Đại học Ngoại thương Hà Nội và ĐH Ngoại thương cơ sở Tp.HCM đưa ra mức điểm trúng tuyển cho các ngành học. Theo đó, ngành Tiếng Nhật thương mại (D1) lấy điểm cao nhất là 30 điểm.

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
Mã trường: NTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 401 Kinh tế đối ngoại A 26
2 402 Thương mai quốc tế A 25
3 403 Quản trị kinh doanh quốc tế A 24
4 404 Kế toán A 24
5 406 Tài chính quốc tế A 24
6 407 Phân tích và đầu tư tài chính A 24
7 408 Ngân hàng A 24
8 409 Kinh doanh quốc tế A 24
9 470 Kinh tế quốc tế A 24
10 471 Kinh tế và phát triển quốc tế A 24
11 660 Luật thương mại quốc tế A 24
12 401 Kinh tế đối ngoại A1 24
13 402 Thương mai quốc tế A1 23.5
14 403 Quản trị kinh doanh quốc tế A1, D1 22
15 404 Kế toán A1, D1 22
16 406 Tài chính quốc tế A1, D1 22
17 407 Phân tích và đầu tư tài chính A1, D1 22
18 408 Ngân hàng A1, D1 22
19 409 Kinh doanh quốc tế A1, D1 22
20 470 Kinh tế quốc tế A1, D1 22
21 471 Kinh tế và phát triển quốc tế A1, D1 22
22 660 Luật thương mại quốc tế A1, D1 22
23 401 Kinh tế đối ngoại D1 23.5
24 402 Thương mai quốc tế D1 23
25 751 Tiếng anh thương mại D1 30
26 771 Tiếng trung thương mại D1 29.5
27 781 Tiếng nhật thương mại D1 30
28 401 Kinh tế đối ngoại D2, D4, D6 22
29 401 Kinh tế đối ngoại D3 23
30 470 Kinh tế quốc tế D3 22
31 761 Tiếng pháp thương mại D3 28
32 771 Tiếng trung thương mại D4 28
33 781 Tiếng nhật thương mại D6 28

Khối A: 24,0 (các môn thi nhân hệ số 1)

Khối A1, D1,2,3,4,6: 22,0 (các môn thi nhân hệ số 1)

Khối D1 nhóm ngành Ngôn ngữ: 29,5 (Tiếng Anh nhân hệ số 2)

Khối D3 chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại: 28,0 (Tiếng Pháp nhân hệ số 2)

Khối D4 chuyên ngành Tiếng Trung thương mại: 28,0 (Tiếng Trung nhân hệ số 2)

Khối D6 chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại: 28,0 (Tiếng Nhật nhân hệ số 2)

Điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học chính quy khóa 53 của ĐH Ngoại thương, Cơ sở II - TP HCM
Mã trường: NTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 401 Kinh tế đối ngoại A 24
2 403 Quản trị kinh doanh quốc tế A 24
3 406 Tài chính quốc tế A 24
4 401 Kinh tế đối ngoại A1 23
5 403 Quản trị kinh doanh quốc tế A1 23
6 406 Tài chính quốc tế A1 23
7 403 Quản trị kinh doanh quốc tế D1 22
8 406 Tài chính quốc tế D1 22
9 401 Kinh tế đối ngoại D1, D6 22.5

Điểm cao nhất là 24,0 đối với cae 3 ngành khối A.

Điểm thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh quốc tế (A1) và Tài chính quốc tế (A1) với 22,0 điểm.

Các thí sinh đăng ký dự thi khối D1 vào chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Nhật thương mại có điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn trúng tuyển theo khối D1 nhóm ngành ngôn ngữ, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được nhà trường xét chuyển vào chuyên ngành Tiếng Trung thương mại
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top