TIN MỚI

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Tiền lương, thưởng của giáo viên trong ngành giáo dục?

loading...
Chào các bạn. mình muốn hỏi là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, làm giáo vụ ở 1 trường thpt với hệ số luong là 2.34 thì lương tháng được bao nhiêu vậy các bạn. và cho mình hỏi thêm, nhân viên thiết bị và nhân viên giáo vụ trong 1 trường thpt thì công việc nào dễ thăng tiến hơn trong công tác quản lý trường học, lương thưởng ra sao? cám ơn các bạn


Cách tính tiền lương dạy thêm giờ
a. Công thức chung
Số giờ dạy thêm
=
Số giờ tiêu chuẩn thực hiện
-
Số giờ tiêu chuẩn định mức

Số giờ tiêu chuẩn thực hiện
=
Số giờ thực tế giảng dạy được quy đổi theo giờ tiêu chuẩn
+
Số giờ thực hiện các công việc khác được quy đổi theo giờ tiêu chuẩn (nếu có)

Tiền lương dạy thêm giờ
=
Số giờ dạy thêm
x
Tiền lương dạy thêm 1 giờ
Tiền lương dạy thêm 1 giờ
=
Tiền lương 1 giờ dạy
x
150%
                   
 b) Công thức tính cho từng cấp học
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non:
Tiền lương 1 giờ dạy
=
Tiền lương của 1 tháng
22 (ngày làm việc) x 8 (giờ)
 - Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên:
Tiền lương 1 giờ dạy
=
Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm tài chính
Số giờ tiêu chuẩn trong tuần x 52 (tuần)/năm
- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
Căn cứ Thông tư số 02/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề và Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp thì thời gian làm việc của giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 44 tuần/năm, từ đó có công thức tính tiền lương một giờ dạy là:
Tiền lương 1 giờ dạy

=
Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm tài chính

x

44 tuần
Số giờ tiêu chuẩn trong năm
52 tuần
- Đối với các cơ sở giáo dục đại học:
Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-BĐH ngày 18/12/1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì thời gian làm việc của cán bộ giảng dạy đại học là 46 tuần/năm, từ đó có công thức tính tiền lương một giờ dạy là:
Tiền lương 1 giờ dạy

=
Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm tài chính

x

46tuần
Số giờ tiêu chuẩn trong năm
52 tuần
3. Đối với các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục I Thông tư này việc trả lương làm thêm giờ (bao gồm cả tiền lương dạy thêm giờ) thực hiện theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2008
Bộ Trưởng:
Phạm Vũ Luận
(Đã ký)
Thông tin thêm:
Lương cho giáo vụ trong trường nội trú:
Chỉ hưởng lương ngạch viên chức như những viên chức bình thường khác, không được hưởng phụ cấp như giáo viên đứng lớp (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng không trực tiếp đứng lớp cũng không được hưởng phụ cấp của ngành giáo dục). Chào bạn!
no image
  • Tiêu đề : Tiền lương, thưởng của giáo viên trong ngành giáo dục?
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 11:53:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top