TIN MỚI

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Tim hiểu cụ thể ngành, nghề báo chí

loading...
Ngành báo chí nói chung và các chuyên ngành nói riêng rất nhiều! Có rất nhiều bạn đọc quan tâm về công việc cụ thể của từng ngành báo chí. Người thì thích làm việc văn phòng, thích làm báo in, xuất bản hay chỉnh sửa máy. Có thí sinh lại thích đi lại, giao tiếp. Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số băn khoăn từng ngành cụ thể trong ngành báo chí nhé!
Tim hiểu cụ thể ngành, nghề báo chí
Ảnh minh họa một số công việc liên ngành


1. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in (mã số chuyên ngành 602)
Thứ năm 20/02/2014 15:11
Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị.
1. Thời gian đào tạo: 4 năm.
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
Người được đào tạo có khả năng thực hiện các chức trách của phóng viên, biên tập viên, nhân viên nghiệp vụ truyền thông – PR, hoặc đảm nhận cức trách quản lý phòng ban chuyên môn tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông; làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông - PR.
Ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông như: các cơ quan văn hoá - tư tưởng; các cơ quan, tổ chức truyền thông và quan hệ công chúng; các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị nước ta

2.  Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí (mã số chuyên ngành 603)
Thứ năm 20/02/2014 15:19
Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị.
1. Thời gian đào tạo: 4 năm.
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
Người được đào tạo có khả năng thực hiện các chức trách của một phóng viên, biên tập viên (có thể chuyên về lĩnh vực hình ảnh); quản lý phòng ban chuyên môn tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông; làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông.
Ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông như: các cơ quan văn hoá - tư tưởng; các cơ quan, tổ chức truyền thông và quan hệ công chúng; các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội...

3. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh (mã số chuyên ngành 604)
Thứ năm 20/02/2014 16:09
Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị.

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
- Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.
- Có khả năng làm việc tại các cơ quan báo chí, nhất là hệ thống các đài phát thanh, đài phát thanh- truyền hình.
- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hóa – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội v.v....
- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.
- Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị-  xã hội của Đảng và Nhà nước.

4. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (mã số chuyên ngành 605)
Thứ năm 20/02/2014 16:33
Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị.
1. Thời gian đào tạo: 4 năm.
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
- Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.
- Có khả năng làm việc tại các cơ quan báo chí, nhất là hệ thống các đài truyền hình, đài phát thanh- truyền hình.
-  Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hóa – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội...
- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.
- Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị-  xã hội của Đảng và Nhà nước

5. Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình (mã số chuyên ngành 606)
Thứ sáu 21/02/2014 07:36
Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị.
1. Thời gian đào tạo: 4 năm.
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
- Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.
- Có khả năng làm việc tại các cơ quan báo chí, nhất là hệ thống các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.
- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hóa – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội...
- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.
- Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước

6. Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (mã số chuyên ngành 607)
Thứ năm 20/02/2014 17:09
Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị.
1. Thời gian đào tạo: 4 năm.
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
- Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.
- Có khả năng làm việc tại các cơ quan báo chí, các cơ quan báo mạng điện tử, các trang Web của cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp...
- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hóa – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội v.v....
- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.
- Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị-  xã hội của Đảng và Nhà nước

Tổng hợp
Tim hiểu cụ thể ngành, nghề báo chí
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top