TIN MỚI

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Tìm hiểu ngành kinh tế tài nguyên môi trường

loading...
Ngành Kinh tế tài nguyên môi trường:
Học gì và làm gì?


Môi trường đang là vấn đề nóng của toàn cầu. Học về kinh tế tài nguyên môi trường, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức kinh tế căn bản và kiến thức bổ trợ để đạt các khả năng chuyên môn như:
Ngành kinh tế tài nguyên môi trường học gì, làm gì?+ Định giá trị tài nguyên, giá trị tổn hại do ô nhiễm.
+ Phân tích và xây dựng các chính sách quản lý tài nguyên môi trường.

+ Xây dựng thẩm định và quản lý các dự án khôi phục môi trường, khai thác tài nguyên tối ưu.

+ Phân tích lợi ích chi phí các hoạt động về tài nguyên môi trường.

+ Dự báo, hoạch định và xây dựng chiến lược và về các vấn đề kinh tế tài nguyên môi trường.

Sinh viên theo học ngành này cần các kỹ năng như:

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn như hoạch định, dự báo, phân tích, quản lý tài nguyên môi trường.

+ Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm giữa các nhà chuyên môn khác nhau như tổ chức thực hiện công việc, phân công trách nhiệm từng thành viên, tiến độ thời gian thực hiện, phối hợp thực hiện giữa các cá nhân cũng như giữa các nhóm.

+ Kỹ năng truyền đạt thông tin: có kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, trình bày báo cáo dưới dạng văn phong khoa học rõ ràng, chính xác dễ hiểu, có tác động đến người đọc. Biết viết báo cáo tóm tắt và trình bày trước hội thảo, hội nghị.

+ Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho chuyên ngành như Word, Excel, Eviews, Powerpoint, vv. Khả năng sử dụng máy chiếu, máy tính, đọc các bản đồ GPS, GIS.

+ Kỹ năng quản lý điều hành các dự án như biết tổ chức phân công trách nhiệm, lập kế hoạch thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện, điều chỉnh kế hoạch khi có sự thay đổi, biết động viên nhắc nhở và giải quyết tình huống phức tạp.

Việc làm sau khi tốt nghiệp ( đầu ra )
Cử nhân Kinh tế Tài nguyên Môi trường có thể công tác tại các cơ quan trung ương hay địa phương (như các Sở Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn..., các khu công nghiệp, các khu chế xuất) liên quan đến giữ gìn và phát triển tài nguyên môi trường hay tham gia các chương trình dự án về tài nguyên môi trường trong ngoài nước, học sau đại học, nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng,THCN.

Cũng có nhiều em sinh viên của trường tốt nghiệp ngành này và công tác rất tốt với vị trí là phóng viên viết về mảng kinh tế, môi trường, công an kinh tế, cảnh sát môi trường...

Chúc em thành công với ngành phù hợp với sở thích sở trường của em
Tìm hiểu ngành kinh tế tài nguyên môi trường
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top