TIN MỚI

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Tìm hiểu ngành hải quan

loading...
Đào tạo các tác nghiệp viên ngành Kinh doanh quốc tế bậc cao đẳng có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức được trách nhiệm công dân Việt Nam trong việc giữ gìn, bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức pháp luật về kinh tế, thương mại, nêu cao đạo đức nghề nghiệp và biết tự giữ gìn rèn luyện sức khỏe.
Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa


Gồm 143 đơn vị học trình ( viết tắt đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết)
Các chuyên ngành

+ Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
+ Chuyên ngành Hải quan 

Việc làm sau tốt nghiệp:
Với kiến thực học được trên giảng đường, sinh viên ngành hải quan hoàn toàn có cơ hội và có khả năng đảm nhận được các công việc, các lĩnh vực trong các cơ quan như:
Cơ quan Bộ tài chính và Cơ quan Tài chính các cấp
Cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan các cấp
Chuyên gia tại các Công ty chuyên kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế tại các doanh nghiệp
Chuyên gia tại các Doanh nghiệp làm Đại lý Thuế, Đại lý Hải quan
Chuyên gia tại các Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán
Chuyên gia tư vấn thuế và Kiểm toán viên tại các Công ty Kiểm toán, Công ty Tư vấn Tài chính – Kế toán…

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để tự tin thực hiện tốt công việc trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh…; đồng thời có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn. 
Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ thành lập Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức Hải quan. Thông báo tuyển dụng sẽ được niêm yết tại cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đăng trên Cổng thông tin điện tử Hải quan. Thí sinh tham gia dự tuyển sẽ đăng ký căn cứ theo đúng đối tượng và nhóm ngành, chuyên ngành cần tuyển theo thông báo tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng.
Bạn có thể tìm nội dung thông báo tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn .

Tham khảo điểm chuẩn ngành hải quan - trường cao đẳng hải quan 2014


STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, D1 10.5
2 C340301 Kế toán A, D1 10.5
3 C340405 Quản trị kinh doanh A, D1 10.5
4 C340101 Hệ thống thông tin quản lý A, D1 10.5
5 C340121 Kinh doanh thương mại A, D1 10.5
Tìm hiểu ngành hải quan
Một số công việc trong ngành hải quan. Ảnh minh họa

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương: 43 ĐVHT
Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1) 3
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) 5
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 4
Tổng 15
 
Khoa học xã hội – nhân văn

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT

Bắt buộc
1 Pháp luật đại cương 3
2 Hội nhập kinh tế quốc tế 3

Tự chọn (3 ĐVHT)
3 Nghiệp vụ hành chính văn phòng 3
4 Văn hóa giao tiếp và đạo đức kinh doanh 3
Tổng 9

Ngoại ngữ

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Ngoại ngữ (HP1) 5
2 Ngoại ngữ (HP2) 5
Tổng 10

Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Toán cao cấp 4
2 Tin học đại cương 5
Tổng 9

   2.1.5 Giáo dục thể chất

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Giáo dục thể chất 3
Tổng 3

Giáo dục quốc phòng

STT TÊN HỌC PHẦN Tiết
1 Giáo dục quốc phòng 135
Tổng 135

 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 100 đơn vị học trình
 
Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 24 đơn vị học trình

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Quản trị học 3
2 Marketing căn bản 3
3 Kinh tế vi mô 4
4 Kinh tế quốc tế 3
5 Pháp luật kinh tế 3
6 Nguyên lý kế toán 4
7 Nguyên lý thống kê 3
Tổng 23

Kiến thức ngành: 50 đơn vị học trình

Kiến thức chung của ngành: 31 đvht

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Tài chính doanh nghiệp 4
2 Tài chính quốc tế 4
3 Phân loại hàng hóa 3
4 Trị giá hải quan 3
5 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 2
6 Chính sách thuế XNK 2
7 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4
8 Thương mại điện tử 3
9 Vận tải – bảo hiểm hàng hóa XNK 3
10 Thanh toán quốc tế 3
Tổng 31

 
Kiến thức chuyên sâu của ngành: 19 đvht

Chuyên ngành kinh doanh xuất, nhập khẩu

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Logistics 3
2 Giao dịch thương mại quốc tế 5
3 Thủ tục khai báo hải quan 3
4 Xuất xứ hàng hóa 2
5 Đàm phán trong kinh doanh 3
6 Marketing quốc tế 3
Tổng 20

 
Chuyên ngành hải quan (19 đvht)

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT
1 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK 4
2 Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải XNC 2
3 Thông quan điện tử 2
4 Kiểm soát hải quan 3
5 Kiểm tra sau thông quan 3
6 Xuất xứ hàng hóa 2
7 Giao dịch thương mại quốc tế 3
Tổng 20

        
Kiến thức bổ trợ: Mỗi chuyên ngành chọn số môn học tương ứng với tổng số 14 đơn vị học trình

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT Ghi chú
1 Ngoại ngữ chuyên ngành KDXNK (HP1) 5 KDXNK
2 Ngoại ngữ chuyên ngành KDXNK (HP2) 5 KDXNK
3 Ngoại ngữ chuyên ngành KDXNK (HP3) 4 KDXNK
4 Phân tích báo cáo tài chính 3 HQ
5 Ngoại ngữ chuyên ngành hải quan (HP1) 3 HQ
6 Ngoại ngữ chuyên ngành hải quan (HP2) 4 HQ
7 Ngoại ngữ chuyên ngành hải quan (HP3) 4 HQ

Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp: 13 đơn vị học trình

STT TÊN HỌC PHẦN ĐVHT Ghi chú
1 Thực tập tốt nghiệp 5  
2 Thi tốt nghiệp 8  
Kiến thức chính trị (thi theo quy định của BGD&ĐT)  

Kiến thức cơ sở ngành (4 ĐVHT):

Nội dung gồm tổ hợp kiến thức về:
+ Kinh tế vi mô
+ Pháp luật kinh tế

Kiến thức chuyên môn (4 ĐVHT) :

* Chuyên ngành KDXNK
: Gồm tổ hợp kiến thức về:
+ Giao dịch thương mại quốc tế
+ Thanh toán quốc tế:
+ Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu:  

* Chuyên ngành Hải quan
: Gồm tổ hợp kiến thức về:
+ Thủ tục hải quan
+ Kiểm tra sau thông quan
+ Kiểm soát hải quan
Tìm hiểu ngành hải quan
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 nhận xét :

Top