TIN MỚI

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Các trường đại học xét tuyển học bạ 2015

loading...

Tuyển sinh đại học 2015 - Dưới đây là 73 trường ĐH trên cả nước (thống kê ctv) tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ cấp III (cấp 3)...


Tuyển sinh đại học 2015

Tính đến ngày 4/4/2015 đã có 153 trường Đại học - Cao đẳng xét tuyển học bạ THPT - xét tuyển dựa vào kết quả học tập của học sinh trong 3 năm học THPT. Đối với thí sinh thi cụm thi địa phương vẫn được xét kết quả học cấp 3 vào các trường xét học bạ để tuyển sinh - tức là đỗ hay trượt là do kết quả học bạ, tất nhiên phải đỗ tốt nghiệp THPT
(Trừ các trường xét học bạ để sơ tuyển điều kiện còn đỗ hay trượt dựa kết quả thi THPT quốc gia như bình thường thì không được)

Sau đây mời các em tham khảo 73 trường Đại Học xét tuyển học bạ:

Tổng hợp các trường Đại Học xét tuyển học bạ năm 2015


STT Tên Trường Học kì xét tuyển Điểm xét tuyển % xét tuyển Môn xét tuyển Chi tiết
1 Đại học Yersin Đà Lạt lớp 12 18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ) 60 các môn của khối xét tuyển theo ngành
2 Học viện âm nhạc quốc gia lớp 10,11,12     ngữ văn
3 Nhạc viện TPHCM lớp 10,11,12 5,0 trở lên   môn văn
4 Đại học Chu Văn An lớp12 6 điểm trở lên 40 Các môn của khối xét tuyển theo ngành
5 Đại học xây dựng miền trung 6 học kì THPT 6,0 điểm tở lên 10  
6 Đại học Đại Nam lớp12 18 điểm trở lên   3 môn thuộc khối xét tuyển
7 Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên lớp 12 36 điểm trở lên   3 môn thuộc khối xét tuyển
8 Đại học khoa học - ĐH Thái Nguyên 2 ki lớp 12 36 điểm trở lên   3 môn thuộc khối xét tuyển
9 Học viên âm nhạc Huế điêm tổng kết lớp 12 5,0 điểm trở lên   môn ngữ văn
10 Đại học Thành Tây lớp 12 6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ) 60 Các môn của khối xét tuyển theo ngành
11 Đại học Việt Bắc lớp 10,11,12 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) 60 trung bình các môn
12 Đại học Y Hà Nội  6 kì THPT 7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân    
13 Đại học Văn Hiến 3 học kì THPT  18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ)   3 môn khối xét tuyển
14 Đại học công nghiệp Vinh 5 kỳ THPT 90 điểm trở lên(ĐH); 82,5 điểm trở lên(CĐ)   3 môn khối xét tuyển
15 Đại học tài chính ngân hàng 6 kì 3 môn xét tuyển 3môn xét tuyển 18 điểm trở lên ; điểm bình quân môn toán 6 kì trên 6 điểm   3 môn thuộc khối xét tuyển
16 Đại học công nghệ Đồng Nai xét học bạ      
17 Đại học Thành Đông lớp 12 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)   3 môn thuộc khối xét tuyển
18 Đại học Kinh Bắc lớp 10,11,12 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) 50 Điểm trung bình cuối năm 10,11,12
19 Đại học quốc tế Miền Đông lớp12 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) 40 điểm trung bình lớp 12 và điểm trung bình 3môn xét tuyển lớp 12
20 Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh Cả năm 10,11,12 5,5 điểm(ĐH); 5,0 điểm (CĐ)   toán, sinh kết hợp năng khiếu
21 Đại học Hàng Hải Cả năm lớp 10,11,12 6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ)   Điểm trung bình môn
22 Đại học Điện lực Cả năm lớp 10,11,12 8.0 điểm(ĐH), 6.5 điểm (CĐ) 10 Tổng điểm 3 môn
23 Đại học dân lập Phú Xuân Cả năm lớp 10,11,12 18 điểm (ĐH), 16,5 điểm (CĐ) 40 Tổng điểm 3 năm
24 Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12  6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) 20 Điểm trung bình môn
25 Đại học công nghệ thông tin Gia Định Lớp 12  6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) 80 Điểm trung bình môn
26 Đại học Bách khoa Hà Nội (điều kiện sơ tuyển) 6 học kỳ THPT 20 điểm trở lên   Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp 3 môn thi xét tuyển
27 Đại học Tài chính Marketing 5 học kỳ THPT  18 điểm trở lên 20 Toán, Văn, Anh
28 Đại học Cửu Long Lớp 10,lớp 11, lớp 12  6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) 40 Tổ hợp môn xét tuyển
29 Đại học Tây Bắc 5 học kỳ  6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) Ngành ngoài sư phạm Tổ hợp môn xét tuyển
30 Đại học Sao Đỏ 6 học kỳ THPT  6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)   Tổ hợp môn xét tuyển
31 Đại học Hà Hoa Tiên Lớp 12 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ)   Tổng 3 môn xét tuyển
32 Đại học công nghệ Sài Gòn Lớp 12     Tổ hợp môn xét tuyển
33 Đại học Hải Dương 6 học kỳ THPT  6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) 50 Trung bình chung các môn xét tuyển
34 Đại học Quang Trung Lớp 12 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ) 50 Tổng 3 môn xét tuyển
35 Đại học Lương Thế Vinh Lớp 12 18 điểm (ĐH); 15 điểm (CĐ)   Tổng 3 môn xét tuyển
36 Đại học Thành Đô 5 học kỳ   70  
37 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 6 học kỳ THPT 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ)   Tổng 3 môn xét tuyển
38 Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội (Sơ tuyển) Lớp 10,lớp 11, lớp 12 6,5   Trung bình chung các năm
39 Đại học Đông Đô 5 học kỳ THPT  6.0 điểm trở lên 70 Các môn của khối xét tuyển theo ngành
40 Đại học Nguyễn Trãi 5 học kỳ THPT  90 điểm trở lên 50 Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn
41 Đại học Trưng Vương 2 học kì lớp 12 5,5 điểm trở lên (CĐ); 6,0 điểm (ĐH) 70 Các môn của khối xét tuyển theo ngành
42 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lớp 10,11,12 và điểm thi trong kỳ thi Quốc gia     Văn
43 Đại học Công nghiệp Việt Hung 2 học kì lớp 12 6 50 Các môn của khối xét tuyển theo ngành
44 Đại học Công nghiệp Việt Trì 5 học kỳ THPT  90 điểm trở lên 60 Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn
45 Đại học Bình Dương 5 học kỳ THPT    70 Trung bình điểm  3 môn xét tuyển
46 Đại học Tây Đô 5 học kỳ THPT  6 25 Trung bình điểm  3 môn xét tuyển
46 Đại học Công nghệ miền Đông học kì 1, học kì 2 lớp 12 và kết quả tốt nghiệp 6 25 Trung bình điểm  3 môn xét tuyển
5 học kỳ THPT  6 25 Trung bình điểm  3 môn xét tuyển
47 Đại học Quốc gia TPHCM (Sơ Tuyển) Lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 6,5   Trung bình năm học
48 Đại học Y Hà Nội (Sơ tuyển) 5 học kỳ THPT  7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân   Toán, Hóa, Sinh
49 Đại học Phan Thiết Lớp 10, 11, 12 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ 50 Trung bình cộng các môn
50 ĐH Nam Cần Thơ 5 học kỳ THPT  6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ 70  
51 ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 5 học kỳ THPT    20 Trung bình cộng các môn
52 Đại học ngoại thương (Sơ tuyển) Lớp 10, 11, 12 6,5   Trung bình cộng các môn
53 Đại học Lạc Hồng 2 học kì lớp 12 6   3 môn theo tổ hợp xét tuyển
54 ĐH Nguyễn Tất Thành Lớp 10,11,12 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ   Tổng kết học bạ
55 Đại học Hoa Sen (Sơ tuyển) 5 học kỳ THPT  6    
56 ĐH Bà Rịa Vũng Tàu 18 điểm ĐH, 16.5 hệ CĐ   40 Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển
57 Học viện báo chí và tuyên truyền (Sơ tuyển) học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 6,5   Điểm tổng kết
58 ĐH Công nghiệp TPHCM     10  
59 ĐH kinh tế Nghệ An học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ 30 Trung bình cộng các môn
60 Đại học Thủy Lợi (Sơ tuyển) 10,11,12 5.5    Điểm tổng kết
61 Đại học Đại Nam 12 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ   Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển
62 ĐH Y Dược Thái Bình 5 học kỳ THPT 19.5 điểm (Trừ ngành điều dưỡng, y tế công cộng 16.5)   Toán, Hóa, Sinh
63 ĐH Dân lập Hải Phòng 6 học kỳ THPT 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ 40% Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển
64 Học viện ngân hàng (Sơ tuyển) 6 học kỳ THPT 6,5   Điểm trung bình
65 ĐH Quốc tế Sài Gòn 12 6.5 hệ ĐH, 6.0 hệ CĐ   Điểm trung bình
66 ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương (Sơ tuyển) 6 học kỳ THPT Hệ Bác sĩ đa khoa 6.5, hệ cử nhân 6.0 điểm   Toán, Hóa, Sinh
67 ĐH Tài nguyên môi trường TPHCM 10,11,12 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ 30% Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển
68 ĐH Thủ Dầu Một (Sơ tuyển) 10,11,12 5.5 điểm   Điểm tổng kết
69 Đại học kiến trúc Đà Nẵng 5 học kỳ THPT 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ   Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển
70 Đại học Hòa Bình Hà Nội 5 học kỳ THPT 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ 70% Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển
71 ĐH kinh tế tài chính TPHCM 5 học kỳ THPT 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ   Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển
72 ĐH Đồng Tháp lớp 12 24 điểm   Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển (môn chính nhân 2)
73 Đại học Tân Tạo 10,11,12 6.5    Điểm trung bình cả năm

Các trường đại học xét tuyển học bạ 2015
  • Tiêu đề : Các trường đại học xét tuyển học bạ 2015
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 10:39:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top