TIN MỚI

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Các trường DH tuyển sinh khối A tại Hà Nội

loading...

Các trường đại học tuyển sinh khối A tại Hà Nội, thống kê danh sách các trường tuyển sinh khối A tại Hà Nội... Dạy và Học khối A tại Hà Nội

Các trường DH tuyển sinh khối A tại Hà Nội


STT Mã trường Tên trường Mã nghành Khối Điểm chuẩn
1 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) D310101 A 26
2 ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân D860102 A 25
3 SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội D140209 A 25
4 KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Bắc 0 A 25
5 DKH Đại Học Dược Hà Nội D720401 A 23.5
6 HEH Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Bắc 0 A 23.5
7 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội D310104 A1 23
8 LPH Đại Học Luật Hà Nội D380107 A 23
9 PVU Đại Học Dầu Khí Việt Nam D520501 A 23
10 LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 0 A 22.5
1 HQT Học Viện Ngoại Giao D310206 A1 22
2 KQS Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ quân sự KV Miền Nam 0 A 22
3 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội D480201 A, A1 22
4 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội D520115 A 21.5
5 QHY Khoa Y Dược ĐH QGHN D720401 A 21.5
6 QHT Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội D460101 A, A1 21
7 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân D340404 A, A1, D1 21
8 DCH Trường Sĩ Quan Đặc Công - KV Miền Bắc 0 A 21
9 HTC Học Viện Tài Chính D340301 A, A1 20.5
10 PBH Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Hệ quân sự KV miền Bắc 0 A 20.5

1 QHS Đại Học Giáo Dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội D140213 A, A1,B 20
2 TMA Đại Học Thương Mại D310101 A 20
3 QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội D380101 A, A1,C,D1 20
4 HES Học Viện Hậu Cần - Hệ quân sự KV miền Nam 0 A 19.5
5 NHF Đại Học Hà Nội D480201 A1 19
6 DDL Đại Học Điện Lực D510301 A, A1 19
7 GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) D480201 A 18.5
8 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) D520207 A,A1 18
9 MDA Đại Học Mỏ Địa Chất D520604 A 18
10 QHQ Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 0 A, D 18
1 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) D520207 A,A1 18
2 QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội D220301 A,C,D 18
3 QHQ Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 0 A, D 18
4 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội D510201 A 17.5
5 KMA Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã D480201 A 17.5
6 KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội D580201 A 17.5
7 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải D510104 A 17
8 DCS Trường Sĩ Quan Đặc Công - KV Miền Nam 0 A 17
9 HCP Học Viên Chính Sách và Phát Triển D310101 A, A1 17
10 TLA Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) D310101 A 16.5
1 DLX Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) D340404 A 15.5
2 PBS Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Hệ quân sự KV miền Nam 0 A 15.5
3 LNH Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) D420201 A 15
4 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội D480201 A 15
5 DLT Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) D340404 A 14
6 LDA Đại Học Công Đoàn D340408 A,A1,D1 14
7 NNH Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội D540104 A 14
8 NHH Học Viện Ngân Hàng
A,A1 13
9 DKK Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp D540202 A, A1 13
10 VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung D510301 A 13
 Điểm chuẩn tuyển sinh khối A của các trường công lập tại Hà Nội ở trên mang tính tham khảo ... trên đây là điểm chuẩn các trường tuyen sinh khoi A năm 2014 mời bạn đọc tham khảo
Các trường DH tuyển sinh khối A tại Hà Nội
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top