TIN MỚI

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Đại học tài nguyên và môi trường HN thông báo điểm chuẩn 2015

loading...

Điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường HN 2015, Xem điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường HN, Tra cuu Đại học tài nguyên và môi trường HN, Kiem tra diem chuan Đại học tài nguyên và môi trường HN...

Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; B00 12 Điểm xét tuyển
2 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A00; A01; B00 12 Điểm xét tuyển
3 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 12 Điểm xét tuyển
4 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 15 Điểm xét tuyển
5 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00; A01; B00 15 Điểm xét tuyển
6 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 12 Điểm xét tuyển
7 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00; A01; B00 12 Điểm xét tuyển
8 D520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
9 D850199 Quản lý biển A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
10 D440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
11 D440299 Khí tượng thủy văn biển A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
12 D850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
13 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
14 D440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
15 D440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01 15 Điểm xét tuyển
16 D850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 12 Điểm xét tuyển
17 D850101 Quản lý Tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 12 Điểm xét tuyển
18 D440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01 12 Điểm xét tuyển
19 D440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01 12 Điểm xét tuyển
20 C440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01,02,03,04,05,06 12 Điểm xét tuyển
21 C440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01,02,03,04,05,06 12 Điểm xét tuyển
22 C850103 Quản lí đất đai A00; A01; B00; D01,02,03,04,05,06 12 Điểm xét tuyển
23 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A00; A01; B00; D01,02,03,04,05,06 12 Điểm xét tuyển
24 D480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15 Điểm xét tuyển
25 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 15 Điểm xét tuyển
26 D340301 Kế toán A00; A01; D01 15 Điểm xét tuyển
27 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01 15 Điểm xét tuyển
28 D340301 Kế toán A00; A01; D01 12 Điểm xét tuyển
29 D480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 12 Điểm xét tuyển
30 C340301 Kế toán A00; A01; D01,02,03,04,05,06 12 Điểm xét tuyển
31 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01,02,03,04,05,06 12 Điểm xét tuyển

Trường Đại học tài nguyên và môi trường HN thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường HN, kiểm tra điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường HN, Xem điểm chuẩn Đại học tài nguyên và môi trường HN
no image
  • Tiêu đề : Đại học tài nguyên và môi trường HN thông báo điểm chuẩn 2015
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 11:42:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top