TIN MỚI

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2015

loading...

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Xem điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Tra cuu diem chuan Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Kiem tra diem chuan Đại Học Xây Dựng Hà Nội, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội...

Mã trường: XDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
2

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
3 D580302 Kinh tế và quản lý bất động sản A, A1. 15 Điểm xét tuyển
4 D580302 Quản lý xây dựng gồm các chuyên ngành(*): A, A1. 15 Điểm xét tuyển
5 D580302 Kinh tế và quản lý đô thị A, A1. 15 Điểm xét tuyển
6

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
7 D580301 Kinh tế xây dựng A, A1. 15 Điểm xét tuyển
8

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
9 D580201 Xây dựng Cảng – Đường thủy A, A1. 15 Điểm xét tuyển
10 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành (*) A, A1. 15 Điểm xét tuyển
11 D580201 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp A, A1. 15 Điểm xét tuyển
12

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
13 D580201 Hệ thống kỹ thuật trong công trình A, A1. 15 Điểm xét tuyển
14 D520503 Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng-Địa chính) A, A1. 15 Điểm xét tuyển
15

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
16

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
17 D520103 Cơ giới hóa xây dựng A, A1. 15 Điểm xét tuyển
18 D520103 Máy xây dựng A, A1. 15 Điểm xét tuyển
19

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
20 D520103 Kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành(*): A, A1. 15 Điểm xét tuyển
21 D480201 Công nghệ thông tin A, A1. 15 Điểm xét tuyển
22

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
23 D510105 Công nghệ kỹ thuậ Vật liệu xây dựng A, A1. 15 Điểm xét tuyển
24

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
25 D580203 Kỹ thuật công trình biển A, A1. 15 Điểm xét tuyển
26 D510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A, A1. 15 Điểm xét tuyển
27

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
28 D110104 Cấp thoát nước A, A1. 15 Điểm xét tuyển
29

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
30 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trính giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) A, A1. 15 Điểm xét tuyển
31

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
32

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
33 D580201 Tin học xây dựng A, A1. 15 Điểm xét tuyển
34 D580201 Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện A, A1. 15 Điểm xét tuyển
35

A, A1. 15 Điểm xét tuyển
36 D580102 Kiến trúc V 15 Điểm xét tuyển
37 D580105 Quy hoạch vùng đô thị V 15 Điểm xét tuyển
 
Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội, kiểm tra điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội. Xem thông báo điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top