TIN MỚI

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam 2015

loading...

Điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam, Xem điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam, Tra cuu diem chuan Học Viện Hàng Không Việt Nam Kiem tra diem chuan Học Viện Hàng Không Việt Nam, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường Học Viện Hàng Không Việt Nam...

Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510606 Quản lý hoạt động bay -     Toán, Lý, Hóa 15 Điểm xét tuyển
2 D510607 Quản lý hoạt động bay -     Toán, Lý, Tiếng Anh 15 Điểm xét tuyển
3 D510608 Quản lý hoạt động bay -     Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 15 Điểm xét tuyển
4 D340101 Quản trị kinh doanh -    Toán, Lý, Hóa 15 Điểm xét tuyển
5 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông -    Toán, Lý, Hóa 15 Điểm xét tuyển
6 C340101 Quản trị kinh doanh -    Toán, Lý, Hóa 12 Điểm xét tuyển
7 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông -    Toán, Lý, Hóa 12 Điểm xét tuyển
8 D340102 Quản trị kinh doanh -    Toán, Lý, Tiếng Anh 15 Điểm xét tuyển
9 D510303 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông -    Toán, Lý, Tiếng Anh 15 Điểm xét tuyển
10 C340102 Quản trị kinh doanh -    Toán, Lý, Tiếng Anh 12 Điểm xét tuyển
11 C510303 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông -    Toán, Lý, Tiếng Anh 12 Điểm xét tuyển
12 D340103 Quản trị kinh doanh -    Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 15 Điểm xét tuyển
13 C340103 Quản trị kinh doanh -    Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 12 Điểm xét tuyển
Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam, kiểm tra điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam. Xem thông báo điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam
no image
  • Tiêu đề : Điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam 2015
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 08:27:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top