TIN MỚI

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Điểm chuẩn trường ĐH GTVT HCM 2015

loading...

Điểm chuẩn trường ĐH GTVT HCM, Xem điểm chuẩn trường ĐH GTVT HCM, Tra cuu diem chuan trường ĐH GTVT HCM, Kiem tra diem chuan trường ĐH GTVT HCM, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường ĐH GTVT HCM...

Mã trường: GTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D840104 Kinh tế vận tải Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh 15 Điểm xét tuyển
2 D580301 Kinh tế xây dựng Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh 15 Điểm xét tuyển
3 D840101 Khai thác vận tải Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh 15 Điểm xét tuyển
4 C840101 Khai thác vận tải Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh 15 Điểm xét tuyển
5 D840106 Khoa học hàng hải Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
6 D840106-10 Điều khiển tàu biển Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
7 D840106-10 Vận hành khai thác máy tàu thủy Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
8 D840106-10 Thiết bị năng lượng tàu thủy Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
9 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
10 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
11 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
12 D520122 Kỹ thuật tàu thủy Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
13 D520103 Kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
14 D580205 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
15 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
16 D480102 Truyền thông và mạng máy tính Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
17 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
18 C480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
19 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
20 C840107 Điều khiển tàu biển Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
21 C840108 Vận hành khai thác máy tàu thủy Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
trường ĐH GTVT HCM thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn trường ĐH GTVT HCM, tra cứu điểm chuẩn trường ĐH GTVT HCMM. Xem thông báo điểm chuẩn trường ĐH GTVT HCM
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top