TIN MỚI

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Điểm chuẩn trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM

loading...

Điểm chuẩn trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM, Xem điểm chuẩn trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM, Tra cuu diem chuan trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM, Kiem tra diem chuan trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM...

Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310501 Địa lý học Toán, Lý, Anh Toán, Sinh, Hóa Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
2 D220301 Triết học Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
3 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
4 D220216 Nhật Bản học Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Nhật Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
5 D220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp Toán, Văn, T.Đức 15 Điểm xét tuyển
6 D220208 Ngôn ngữ Italia Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp Toán, Văn, T.Đức 15 Điểm xét tuyển
7 D220203 Ngôn ngữ Pháp Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp 15 Điểm xét tuyển
8 D220202 Ngôn ngữ Nga Toán, Văn, Anh Toán, Văn, T.Nga 15 Điểm xét tuyển
9 D220205 Ngôn ngữ Đức Toán, Văn, Anh Toán, Văn, T.Đức 15 Điểm xét tuyển
10 D220213 Đông phương học Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Trung Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
11 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Trung 15 Điểm xét tuyển
12 D220217 Hàn Quốc học Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
13 D310206 Quan hệ Quốc tế Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
14 D310301 Xã hội học Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
15 D320201 Thông tin học Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
16 D140101 Giáo dục học Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
17 D320303 Lưu trữ học Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
18 D220340 Văn hóa học Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
19 D760101 Công tác xã hội Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
20 D220201 Ngôn ngữ Anh Toán, Văn, Anh 15 Điểm xét tuyển
21 D310401 Tâm lý học Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Hóa Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
22 D220330 Văn học Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
23 D220320 Ngôn ngữ học Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
24 D320101 Báo chí Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
25 D220310 Lịch sử Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
26 D310302 Nhân học Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển
27 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh 15 Điểm xét tuyển

Trường trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM, tra cứu điểm chuẩn trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM. Xem thông báo điểm chuẩn trường ĐH KH XH & Nhân Văn TP HCM
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top