TIN MỚI

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Điểm chuẩn trường Học viện báo chí và tuyên truyền

loading...

Điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền, Xem điểm chuẩn trường Học viện báo chí và tuyên truyền, Tra cuu diem chuan Học viện báo chí và tuyên truyền, Kiem tra diem chuan Học viện báo chí và tuyên truyền, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường Học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội...

 
Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310301 Xã hội học
15 Chỉ tiêu là: 50
2 D760101 Công tác xã hội
15 Chỉ tiêu là: 50
3 D320401 Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản
50 Chỉ tiêu là: 50
4 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
50 Chỉ tiêu là: 50
5 D220310 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
50 Chỉ tiêu là: 50
6 D220201 Ngôn ngữ Anh
15 Chỉ tiêu là: 40
7 D320110 Quảng cáo
15 Chỉ tiêu là: 40
8 D360708 Quan hệ công chúng
15 Chỉ tiêu là: 50
9 D220301 Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin 524 15 Chỉ tiêu là: 50
10 D220301 Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 525 15 Chỉ tiêu là: 50
11 D310101 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị 526 15 Chỉ tiêu là: 50
12 D310101 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 527 50 Chỉ tiêu là: 50
13 D310201 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa 530 15 Chỉ tiêu là: 110
14 D310201 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 531 15 Chỉ tiêu là: 55
15 D310201 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội 532 15 Chỉ tiêu là: 55
16 D310201 Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 55 Chỉ tiêu là: 55
17 D310201 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 535 15 Chỉ tiêu là: 50
18 D310201 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 536 15 Chỉ tiêu là: 55
19 D310201 Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước 537 55 Chỉ tiêu là: 55
20 D320101 Báo chí, chuyên ngành Báo in 602 15 Chỉ tiêu là: 100
21 D320101 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603 15 Chỉ tiêu là: 45
22 D320101 Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh 604 15 Chỉ tiêu là: 50
23 D320101 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605 15 Chỉ tiêu là: 100
24 D320101 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606 15 Chỉ tiêu là: 40
25 D320101 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607 15 Chỉ tiêu là: 50
26 D320101 Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện 608 15 Chỉ tiêu là: 50
27 D310206 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại 610 15 Chỉ tiêu là: 50
28 D310206 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611 15 Chỉ tiêu là: 50
 
Trường Học viện báo chí và tuyên truyền thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền, kiểm tra điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền. Xem thông báo điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền
no image
  • Tiêu đề : Điểm chuẩn trường Học viện báo chí và tuyên truyền
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 10:17:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top