TIN MỚI

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn

loading...

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn 2015, Xem điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn, Tra cuu diem chuan Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn, Kiem tra diem chuan Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn 2015...


 
Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1

A 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
2

A 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
3

A1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
4

A1 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
5

B 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
6

B 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
7

D1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
8

D1 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
9

D24 (Toán, Hóa, Pháp) 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
10

D24 (Toán, Hóa, Pháp) 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
11

D29 (Toán, Lý, Pháp) 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
12

D29 (Toán, Lý, Pháp) 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
13

D3 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
14

D3 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
15

D7 (Toán, Hóa, Anh) 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
16

D7 (Toán, Hóa, Anh) 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
17

T1 (Anh, Văn, Vẽ) 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
18

T1 (Anh, Văn, Vẽ) 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
19

T2 (Pháp, Văn, Vẽ) 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số
20

T2 (Pháp, Văn, Vẽ) 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường. Điểm xét tuyển chưa nhân hệ số

Trường Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn 2015, kiểm tra điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn, Xem điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn
no image
  • Tiêu đề : Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 10:55:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top