TIN MỚI

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Tra cứu điểm chuẩn đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt 2015

loading...

Điểm chuẩn đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt, Xem điểm chuẩn đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt, Tra cuu diem chuan đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt, Kiem tra diem chuan đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt...

Mã trường: DYD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1

A, B, C, D1 15 kv3 Hệ đại học
2

A, B, C, D1 12 kv3 Hệ cao đẳng
3

A, B, C, D1 14.5 kv2 Hệ đại học
4

A, B, C, D1 14 kv2 - nt Hệ đại học
5

A, B, C, D1 13.5 kv1 Hệ đại học
6

A, B, C, D1 11.5 kv2 Hệ cao đẳng
7

A, B, C, D1 11 kv2 - nt Hệ cao đẳng
8

A, B, C, D1 10.5 kv1 Hệ cao đẳng
9

V, V1, H 10 kv3 Hệ đại học
10

V, V1, H 9.5 kv2 Hệ đại học
11

V, V1, H 9 kv2 - nt Hệ đại học
12

V, V1, H 8.5 kv1 Hệ đại học

Trường đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt, kiểm tra điểm chuẩn đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt. Xem thông báo điểm chuẩn đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt
no image
  • Tiêu đề : Tra cứu điểm chuẩn đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt 2015
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 14:31:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top