TIN MỚI

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Xem điểm chuẩn DH Bách khoa TP.HCM 2015

loading...

Điểm chuẩn DH Bách khoa TP.HCM, Xem điểm chuẩn ĐH Bách khoa TP.HCM, Tra cuu diem chuan DH Bách khoa TP.HCM, Kiem tra diem chuan DH Bách khoa TP.HCM, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường DH Bách khoa TP.HCM...


Mã trường: QSB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520320 Kỹ thuật môi trường Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh 15 Điểm xét tuyển
2 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh 15 Điểm xét tuyển
3 D520309 Kỹ thuật vật liệu Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh 15 Điểm xét tuyển
4 D510601 Quản lý công nghiệp Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh 15 Điểm xét tuyển
5 D480101 Khoa học máy tính Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
6 D520214 Kỹ thuật máy tính Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
7 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
8 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
9 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
10 D520114 Kỹ thuật cơ - điện tử Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
11 D520103 Kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
12 D520115 Kỹ thuật nhiệt Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
13 D540201 Kỹ thuật dệt Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
14 D540204 Công nghệ may Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
15 D420201 Công nghệ sinh học Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
16 D520301 Kỹ thuật hoá học Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
17 D540101 Công nghệ thực phẩm Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
18 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
19 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
20 D580203 Kỹ thuật công trình biển Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
21 D580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
22 D580202 Kỹ thuật công trình thuỷ Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
23 D520501 Kỹ thuật địa chất Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
24 D520604 Kỹ thuật dầu khí Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
25 D520120 Kỹ thuật hàng không Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
26 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
27 D520122 Kỹ thuật tàu thuỷ Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
28 D510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
29 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
30 D510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
31 D520401 Vật lý kỹ thuật Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
32 D520101 Cơ kỹ thuật Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
33 C510505 Bảo dưỡng công nghiệp Toán, Lý, Hóa, Toán, Lý, Anh 15 Điểm xét tuyển
34 D580102 Kiến trúc Toán, Lý, năng khiếu Toán, Văn, năng khiếu 15 Điểm xét tuyển

Trường DH Bách khoa TP.HCM thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn ĐH Bách khoa TP.HCM, tra cứu điểm chuẩn DH Bách khoa TP.HCM. Xem thông báo điểm chuẩn DH Bách khoa TP.HCM...
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top