TIN MỚI

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Xem điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc)

loading...

Điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc), Xem điểm chuẩn trường ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc), Tra cuu diem chuan ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc) Kiem tra diem chuan ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc), điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc)...

Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D580205 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Hóa 15
2 D580208 Kĩ thuật xây dựng Toán, Lý, Hóa 15
3 D520103 Kĩ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa 15
4 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Hóa 15
5 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử Toán, Lý, Hóa 15
6 D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá Toán, Lý, Hóa 15
7 D520320 Kĩ thuật môi trường Toán, Lý, Hóa 15
8 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa 15
9 D510104 Công nghệ kĩ thuật giao thông Toán, Lý, Hóa 15
10 D340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Hóa 15
11 D310101 Kinh tế Toán, Lý, Hóa 15
12 D580301 Kinh tế xây dựng Toán, Lý, Hóa 15
13 D340301 Kế toán Toán, Lý, Hóa 15
14 D840101 Khai thác vận tải Toán, Lý, Hóa 15
15 D840104 Kinh tế vận tải Toán, Lý, Hóa 15
16 D580205 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Tiếng Anh 15
17 D580208 Kĩ thuật xây dựng Toán, Lý, Tiếng Anh 15
18 D520103 Kĩ thuật cơ khí Toán, Lý, Tiếng Anh 15
19 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Tiếng Anh 15
20 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử Toán, Lý, Tiếng Anh 15
21 D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá Toán, Lý, Tiếng Anh 15
22 D520320 Kĩ thuật môi trường Toán, Lý, Tiếng Anh 15
23 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Tiếng Anh 15
24 D510104 Công nghệ kĩ thuật giao thông Toán, Lý, Tiếng Anh 15
25 D340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Tiếng Anh 15
26 D310101 Kinh tế Toán, Lý, Tiếng Anh 15
27 D580301 Kinh tế xây dựng Toán, Lý, Tiếng Anh 15
28 D340301 Kế toán Toán, Lý, Tiếng Anh 15
29 D840101 Khai thác vận tải Toán, Lý, Tiếng Anh 15
30 D840104 Kinh tế vận tải Toán, Lý, Tiếng Anh 15
Trường ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc) thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc), kiểm tra điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc). Xem thông báo điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc)
no image
  • Tiêu đề : Xem điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải (phía bắc)
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 11:47:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top