TIN MỚI

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Xem điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015 (p1)

loading...

Điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015 (KV miền Bắc), Xem điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015, Tra cuu diem chuan HVBC Viễn Thông 2015, Kiem tra diem chuan HVBC Viễn Thông 2015 (KV miền Bắc), điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường HVBC Viễn Thông 2015 (khu vực miền Bắc)...


Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
2 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
3 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
4 D480299 An toàn thông tin A, A1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
5 C510302 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
6 D480203 Công nghệ đa phương tiện A, A1, D1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
7 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
8 D340115 Marketing A, A1, D1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
9 D340301 Kế toán A, A1, D1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
10 D320104 Truyền thông đa phương tiện A, A1, D1 17 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
11 C340301 Kế toán A, A1, D1 12 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
Trường HVBC Viễn Thông 2015 (cơ sở phía Bắc) thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015 (cơ sở phía Bắc), tra cứu điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015. Xem thông báo điểm chuẩn ĐHVBC Viễn Thông 2015...
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top