TIN MỚI

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Xem điểm chuẩn trường ĐH tài chính Marketing 2015

loading...

Điểm chuẩn ĐH tài chính Marketing, Xem điểm chuẩn ĐH tài chính Marketing, Tra cuu diem chuan ĐH tài chính Marketing, Kiem tra diem chuan ĐH tài chính Marketing, điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường ĐH tài chính Marketing...

 
Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
2 D340107 Quản trị khách sạn A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
3 D340115 Marketing A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
4 D340116 Bất động sản A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
5 D340120 Kinh doanh quốc tế A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
6 D340201 Tài chính ngân hàng A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
7 D340301 Kế toán A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
8 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
9 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
10 D340109 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
11 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 15 Điểm môn Anh nhân hệ số 2. Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường chưa nhân hệ số.
 
 
Trường ĐH tài chính Marketing thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn ĐH tài chính Marketing, tra cứu điểm chuẩn ĐH tài chính Marketing. Xem thông báo điểm chuẩn ĐH tài chính Marketing...
no image
  • Tiêu đề : Xem điểm chuẩn trường ĐH tài chính Marketing 2015
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 17:30:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top