TIN MỚI

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Quy trình, thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập

loading...

Nhiều bạn trẻ là thí sinh đang theo học tại các trường ĐH, CĐ có nguyện vọng xin thôi học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập...


Việc xin thôi học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập nhằm mục đích thi lại, lựa chọn lại ngành học, trường học. Một số bạn trẻ vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên xin thôi học tạm thời để đi nghĩa vụ quân sự! Vậy đâu là thủ tục? Điều kiện hay quy trình xin thôi học, nộp hồ sơ, các bước tiến hành ra sao?

Điều kiện để xin được thôi học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập

a) Được động viên vào lực lượng vũ trang;
b) Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài có giấy xác nhận của cơ quan y tế;
c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường và phải đạt điểm trung bình chung các học phần tính từ đầu khóa học không dưới 5,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này tại trường của sinh viên.

Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải gửi đơn tới Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới hay năm học mới.


Quy trình, thủ tục xin bảo lưu, thôi học tạm thời

-    Sinh viên, học viên nộp hồ sơ cho cán bộ giáo vụ.
-    Cán bộ giáo vụ có nhiệm vụ tổng hợp danh sách, hồ sơ chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính (KHTC) tính mức đền bù kinh phí đào tạo.
-    Phòng KHTC tính mức đền bù kinh phí đào tạo và chuyển lại danh sách và mức đền bù kinh phí cho cán bộ giáo vụ.
-   Cán bộ giáo vụ chuyển phòng Quản lý Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, soạn quyết định trình Viện trưởng phê duyệt.
-    Cán bộ giáo vụ thực hiện việc bồi thường kinh phí đào tạo, trả Quyết định thôi học cho sinh viên, học viên.

Thời gian giải quyết

-    Cán bộ giáo vụ trả kết quả cho sinh viên, học viên chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
-    Phòng KHTC tính mức đền bù kinh phí đào tạo và trả danh sách cho cán bộ giáo vụ chậm nhất là 05 ngày làm việc.
-    Phòng QLĐT hoàn chỉnh hồ sơ trình Viện trưởng phê duyệt chậm nhất là 03 ngày làm việc

Xem mẫu đính kèm: (click xem hình lớn hơn)
Theo ĐH Mở Hà Nội
Quy trình, thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top