TIN MỚI

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo liên thông 2016

loading...
Nhằm giúp con em và bạn đọc có được thông tin liên thông của tất cả các trường trên cả nước. Năm nay, chúng tôi tổng hợp các trường đại học, cao đẳng liên thông tất cả ở bài viết này:
Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo liên thông 2016


Hiện có rất nhiều trường Đại Học và Cao Đẳng có các chương trình đào tạo liên thông. Sau đây là các trường và những ngành học được đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng lên bậc Đại học... Update...

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2016


I. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH:

– Chuyên ngành: Kế Toán
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
– Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề lên Đại học
– Thí sinh tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng Nghề lên Đại học.
III. MÔN THI TUYỂN:
–         Toán, Lý, Hóa.
–         Thi theo hình thức thi tự luận.

2. Liên Thông Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2016

I. Chuyên Ngành Tuyển Sinh Liên Thông năm 2016.

– Giáo dục Mầm non
– Giáo dục tiểu học

II. Đối tượng Tuyến sinh liên thông năm 2016.

Là những người đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hoặc tương đương, đang công tác và làm việc tại các trường Mầm non, Tiểu học….

III. Môn thi và cấp bằng liên thông năm 2016

– Thi tuyển các môn: Toán – Văn – Tiếng Anh
– Do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo và cấp bằng Hệ vừa học vừa làm ngành giáo dục mầm non .

IV. Hình thức đào tạo liên thông năm 2016

– Học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

3. Liên thông đại học Giao Thông Vận Tải 2016

I. Tuyển sinh liên thông các ngành đào tạo.


Chuyên Ngành đào tạo Môn Thi Tuyển Thời gian đào tạo
–   Xây dựng cầu đường bộ –   Xây dựng dân dụng và công nghiệp
–   Công nghệ thông tin
+ Môn Toán (THPT) + Chuyên ngành
+ Cơ sở ngành
1,5 đến 2 năm

II. Đối tượng tuyển sinh liên thông năm 2016.

– Theo Thông tư mới của bộ giáo dục quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng. Những người có đủ các điều kiện dưới đây được dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy của trường Đại học Giao thông Vận tải:
– Thí sinh đỗ tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy hoặc những thí sinh mới tốt nghiệp có giấy công nhận tốt nghiệp tạm thời . (Bằng tốt nghiệp cao đẳng phải được cấp bởi các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng).
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư. Cử nhân hình thức chính quy

4. Liên Thông Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà nội 2016

I. Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Tuyển Sinh Các ngành đào tạo:  


STT Tên ngành Môn thi tuyển Cấp bằng
1 – Kế Toán
– Kinh tế Mác-Lênin
– Môn Chuyên Ngành
– Môn Cơ Sở Ngành
– Bằng Chính Quy
– Bảng điểm được nối và chia làm 4 kỳ học như hệ đại học 4 năm

– Trên bằng được cấp không ghi hệ học là Liên thông
2 – Tài chính ngân hàng
3 – Công nghệ thông tin
4 – Ngành thương mại
5 – Quản trị kinh doanh
6 – Ngành Cơ – Điện tử
7 – Điện – Điện tử
8 –  Quản lý nhà nước
9 – Luật kinh tế
10 –  Ngành Xây Dựng

 II. Đối tượng tuyển sinh liên thông:

Sinh viên tốt nghiệp trung cấp chính quy, cao đẳng chính quy, trung cấp nghề, cao đẳng nghề theo quy
chế tuyển sinh của bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Liên thông Trường Đại học Điện Lực năm 2016 – ( Hệ Chính Quy )

I. Ngành đào tạo liên thông đại học năm 2016 :

Trung Cấp lên Đại Học Cao Đẳng lên Đại học Hệ đào tạo
1.     Kế toán 1.    Điện dân dụng và công nghiệp 2.   Hệ thống điện
3.    Kế toán
4.    Công nghệ tự động
5.    Công nghệ thông tin
6.    Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7.     Công nghệ cơ điện tử
Chính Quy

II. Hình thức tổ chức đào tạo liên thông năm 2016.

– Chương trình đào tạo: theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
– Thời gian đào tạo:
+ Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm đến 3 năm
+ Liên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm đến 2 năm
– Địa điểm đào tạo: trường Đại học Điện Lực

III. Cấp bằng tốt nghiệp liên thông 2016.

Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.
IV. Đối tượng tuyển sinh liên thông đại học năm 2016.
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề lên Đại họcThí sinh tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng Nghề lên Đại học
+ Chính quy tập trung

6. Liên Thông Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2016 – Chính Quy

I. TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

STT Tên ngành Mã ngành LT CĐ-ĐH Mã ngành LT TCCN-ĐH Mã ngành LT CĐN-ĐH
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí B510201 E510201 F510201
2 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử B510203 Không tuyển sinh Không tuyển sinh
3 Công nghệ kỹ thuật ô tô B510205 E510205 F510205
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử B510301 E510301 F510301
5 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông B510302 E510302 Không tuyển
6 Khoa học máy tính B480101 E480101 Không tuyển
7 Kế toán B340301 E340301 F340301
8 Quản trị kinh doanh B340101 Không tuyển Không tuyển
9 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt B510206 Không tuyển Không tuyển
10 Công nghệ kỹ thuật hóa học B510401 Không tuyển Không tuyển
11 Công nghệ may B540204 Không tuyển Không tuyển
12 Thiết kế thời trang B210404 Không tuyển Không tuyển
13  Tài chính Ngân hàng B340201 Không tuyển Không tuyển
II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
– Đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ.
– Thời gian đào tạo tối thiểu 1,5 năm (đối với LT CĐ-ĐH), thời gian đào tạo tối thiểu 2,5 năm (đối với LT TC-ĐH), thời gian đào tạo tối thiểu 2 năm (đối với LT CĐN-ĐH). Cấp bằng đại học chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội
III. MÔN THI TUYỂN
– Môn cơ bản: Toán (Chương trình THPT)
– Môn Cơ sở ngành và Chuyên ngành:
IV.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
– Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng , Cao đẳng nghề
– Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 được tham gia dự thi ngay bao gồm cả 2 loại đối tượng tốt nghiệp trên 36 tháng và chưa đủ 36 tháng (kể cả Tốt nghiệp  loại TB và TB Khá).
– Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp các ngành thuộc cùng nhóm ngành

7. Liên Thông Đại Học Thương Mại Năm 2016 – (Hệ Chính Quy)

I. Ngành đào tạo liên thông đại học năm 2016 :


Trung Cấp lên Đại Học Cao Đẳng lên Đại học Hệ đào tạo
  1. Kế toán
  2. Quản trị kinh doanh
  1. Kế toán
  2. Quản trị kinh doanh
  3. Tài chính ngân hàng
 
Chính Quy

II. Hình thức tổ chức đào tạo liên thông năm 2016.

– Chương trình đào tạo: theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
– Thời gian đào tạo:
+ Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm đến 3 năm
+ Liên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm đến 2 năm
– Địa điểm đào tạo: trường Đại học Thương mại.
III. Cấp bằng tốt nghiệp liên thông 2016.
Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.
IV. Đối tượng tuyển sinh liên thông đại học năm 2016.
Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau được tham gia dự tuyển:
a) Có Bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên nghiệp cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học. Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận
b) Đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành
c) Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

8. Liên Thông Học Viện Tài Chính Năm 2016 – Hệ Chính Quy


I. Ngành đào tạo liên thông đại học 2016.


Chuyên Ngành đào tạo Môn Thi Tuyển Loại hình đào tạo
+ Ngành Kế Toán + Tài Chính – Ngân hàng + Môn Toán (THPT) + Chuyên ngành
+ Cơ sở ngành
Cấp Bằng Chính Quy

II. Đối tượng dự thi liên thông học viện tài chính năm 2016.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.

III. Thời gian bán và nhận hồ sơ liên thông năm 2016

– Trong giờ hành chính từ ngày:   20/01/2016

Cũng như mọi năm, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như tư vấn hỏi đáp phía dưới các comments. Mời các bạn tiếp tục... Giữ liệu thông tin liên thông được cập nhật liên tục mới nhất cho các bạn
Danh sách các trường ĐH, CĐ đào tạo liên thông 2016
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top