TIN MỚI

Mục tiêu nghề nghiệp

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kỹ năng làm việc nhóm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kỹ năng làm việc nhóm. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014
Không một ai trong chúng ta có thể giỏi bằng tất cả hợp lại

Không một ai trong chúng ta có thể giỏi bằng tất cả hợp lại

Đây là một nét văn hóa mới nơi công sở, mang giá trị gắn kết các cá nhân rất cao. Trong môi trường làm việc tập thể, mọi cá nhân hiểu và t...
Yếu tố hình thành một con người có năng lực trong quan hệ

Yếu tố hình thành một con người có năng lực trong quan hệ

Sự hiểu biết và hoà hợp với người khác có vai trò rất quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh, chứ không chỉ trong bán hàng hay ...
Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013
Ảnh hưởng của làm việc nhóm đến phát triển kỹ năng quản trị

Ảnh hưởng của làm việc nhóm đến phát triển kỹ năng quản trị

Phát triển kỹ năng quản trị Kỹ năng quản trị là một trong những kỹ năng rất quan trọng cần thiết trong công việc sau n...
Top